Departamente

Conducerea Institutului de Antropologie "Francisc I. Rainer":


Președinte de Onoare: Acad. Victor A. Voicu

Director: Dr. Marin CONSTANTIN, Cercetător Științific gr. I 

Contabil Șef: Luminița MIHĂILĂ, Economist