Doctorate

Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” (IAFR) al Academiei Române este principala instituție de cercetare în domeniul antropologiei din România, fiind re-acreditat, din anul 1994, de către Academia Româna să conducă doctorate, dar având o tradiție în conducerea de doctorate, pe diferite teme, înca din 1960. Din 2013 doctoratul se organizează în conformitate cu regulamentul de organizare a studiilor  universitare de doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR) iar durata ciclului de studii universitare de doctorat este de 4 ani pentru domeniul Medicină – Antropologie medicală. Pentru familiarizare cu tematicile de doctorat, se recomandă aspiranților să participe la prezentările de referate și la comunicările susținute în cadrul Institutului, de regulă în fiecare miercuri, cu începere de la ora 11.00.  Hotararea Consiliului ARACIS nr.135 - Academia Romana

  Este de asemenea important de menționat că numeroși cercetători ai Institutului de Antropologie "Francisc I. Rainer" susțin cursuri în cadrul programelor de licență, masterale și doctorale a unor prestigioase instituții de învățământ superior din Romania.

ANTROPOLOGIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Conducători de doctorat în cadrul IAFR:

Prof. Dr. Constantin Balaceanu-Stolnici
Membru de onoare al Academiei Române, Director onorific IAFR

Domeniu fundamental de doctorat: Stiințe Medicale.

Domeniu: Medicină.

Specialitate: Antropologie medicală (atestare MEC, 1998).

Dr. Cristiana Glavce
CȘ I, membru titular al Academiei de Științe Medicale

Domeniu fundamental de doctorat: Științe Medicale.

Domeniu: Medicină.

Specialitate: Antropologie medicală (atestare MEC, 1998)

Colocviul de admitere la doctorat pentru anul universitar 2022-2023, va avea loc in data de 12 octombrie 2022, ora 10,00

Condițiile și programul de înscriere la doctorat

Acte necesare (copii legalizate):

- cerere de înscriere

- certificat de naștere; certificat de căsătorie 

- diploma de bacalaureat; diploma de licență și foaia matricolă aferentă;

- atestat de competență lingvistică susținut la catedrele de limbi straine ale universităților acreditate 

- memoriu de activitate științifică.


Tema tezei de doctorat se stabilește de către conducatorul tezei de doctorat împreună cu doctorandul și se corelează cu programul de pregătire. Vor fi admiși candidații care obțin note între 8 și 10 la disciplinele din domeniul de doctorat.  

Pentru detalii, contactați secretariatul Institutului, la telefon 021 317 50 72 (persoana de contact: Roxana Pîrvulescu) 

DOCUMENTE UTILE