Publicații

ISTORIC      DEPARTAMENTE      PUBLICAȚII      DOCTORATE       EVENIMENTE      PROIECTE       ANUNȚURI    DOCUMENTE  

 

Periodicele Institututului de Antropologie 


Pima revistă a Institutului, Probleme de Antropologie, datează din anul 1954. Aceasta acoperea trei secțiuni: „Antropologie Generală”, „Paleoantropologie” and „Antropologie Fizică”. Au fost publicate șapte volume până în anul 1963. Începând cu anul 1964, Probleme de Antropologie a lăsat locul pentru două reviste distincte : Studii şi cercetări de antropologie și Annuaire roumain d’anthropologie, aceasta din urmă publicând în limbile franceză și engleză. 


 ANNUAIRE ROUMAIN D’ANTHROPOLOGIE

Principalul periodic al Institutului "Francisc I. Rainer" al Academiei Române - apare anual, neîntrerupt, începând din anul 1964. Revista publică cercetări originale și recenzii de antropologie, acoperind domeniile paleoantropologie (osteologie umană și paleopatologie), antropologie bio-medicală (auxologie, ecologie comportamentală, nutriție, și biologie populațională), antropologie culturală și socială, etnologie, etică și metodologie antropologică, etc. Articolele și recenziile sunt publicate în engleză și franceză, însoțite de rezumate în limba engleză. 

    Începând cu anul 2010 revista utilizează procedura de peer review și este indexată în baze de date internționale de prestigiu.

WEBSITE: http://annuaire.antropologia.ro/.


ARHIVA DIGITALA

STUDII SI CERCETARI DE ANTROPOLOGIE

A fost o revistă anuală care a publicat articole originale (cercetare fundamentală și aplicată, cercetare clinică și de teren), articole revizuite și actualizări; articole de studiu de caz; rezumate informatii referitoare la reuniuni stiintifice. Ca urmare a succesului dobândit din 2014 de Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române și colaboratorii săi, în organizarea de conferințe, revista Studii și Cercetări de Antropologie își propune să publice doar rezumate de la participanții la conferințe internaționale. (ISSN 2344-2824; ISSN-L 0039-3886)

WEBSITE: https://sca.journalstudiesanthropology.ro/ 


ARHIVA DIGITALA

   ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES AND STUDIES  

Revista Anthropological Researches and Studies (ISSN 2360-3445; ISSN-L 2360-3445) abordează începând din anul 2016, prin articolele si rezumate redactate în limba engleză, problematici la zi în antropologia bio-medicală, psihologică și socioculturală. 

Această revistă anuală publică online în regim open access : cercetare fundamentală și aplicată, cercetare clinică de teren; recenzii și actualizări; rapoarte de caz; informatii despre intalnirile stiintifice. Revista acorda prioritate articolelor care explorează subiecte medicale sau evidențiază aspecte legate de sănătatea fizică și mintală umană. (Journal indexed in DOAJ, ERIH PLUS, CEEOL, Crossref, etc). 

WEBSITE: https://www.journalstudiesanthropology.ro/ 

Atlasele Antropologice ale României


Lucrări fundamentale ale cercetatorilor IAFR - reprezintă un proiect complex, inițiat în anul 1968. Afluența de date și consistența prelucrărilor a impus împărțirea Atlasului în mai multe volume distincte, consacrate unor zone geografice specifice ale României:

Publicații ale cercetătorilor IAFR (selecție)

Monografie Bătrâna


EDITIE DIGITALA

Monografie Câmpul lui Neag


EDITIE DIGITALA

ALBUM DOCUMENT INSTITUTUL RAINER

Francisc RAINER

Vasile CARAMELEA

Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI

Marin CONSTANTIN

Mihai CONSTANTINESCU

Mihai CONSTANTINESCU

 și Andrei SOFICARU

Richard DAVID-RUS 

 Ștefan DORONDEL

Gheorghiță GEANĂ

Corneliu Vulpe și Gheorghiță Geană

Nicoleta MILICI 

Lăcrămioara PETRE

Cornelia RADA

Cornelia RADA


Cărți open-access

(click item to download)

Andrei SOFICARU

 Matei STÎRCEA-CRĂCIUN 

Gabriel STOICIU

Valentin-Veron 

TOMA