Publicații

Periodicele Institututului de Antropologie


Pima revistă a Institutului, Probleme de Antropologie, datează din anul 1954. Aceasta acoperea trei secțiuni: „Antropologie Generală”, „Paleoantropologie” and „Antropologie Fizică”. Au fost publicate șapte volume până în anul 1963. Începând cu anul 1964, Probleme de Antropologie a lăsat locul pentru două reviste distincte : Studii şi cercetări de antropologie și Annuaire roumain d’anthropologie, aceasta din urmă publicând în limbile franceză și engleză.


ANNUAIRE ROUMAIN D’ANTHROPOLOGIE

Principalul periodic al Institutului "Francisc I. Rainer" al Academiei Române - apare anual, neîntrerupt, începând din anul 1964. Revista publică cercetări originale și recenzii de antropologie, acoperind domeniile paleoantropologie (osteologie umană și paleopatologie), antropologie bio-medicală (auxologie, ecologie comportamentală, nutriție, și biologie populațională), antropologie culturală și socială, etnologie, etică și metodologie antropologică, etc. Articolele și recenziile sunt publicate în engleză și franceză, însoțite de rezumate în limba engleză.

Începând cu anul 2010 revista utilizează procedura de peer review și este indexată în baze de date internționale de prestigiu.

WEBSITE: http://annuaire.antropologia.ro/.

ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES AND STUDIES

Reprezintă ediția internațională online a revistei Studii si Cercetari de Antropologie, continuând jumătate de secol de tradiție publicistică. Studii şi cercetări de antropologie acoperea contribuții în paleoantropologie, antropologie contemporană și antropologie socio-demografică însoțite de rezumate în engleză și franceză. Odată cu introducerea tehnologiilor IT&C, a apărut și posibilitatea de a relua publicarea Studii si Cercetari de Antropologie sub titulatura Anthropological Researches and Studies (ARS). Această publicație online open access abordează începând din anul 2016, prin articolele redactate în engleză sau franceză, problematici la zi în antropologia bio-medicală, psihologică și socioculturală. Rezumatele tuturor articoleor apar în limba engleză.

WEBSITE: http://www.journalstudiesanthropology.ro/en/home.html

Atlasele Antropologice ale României


Lucrări fundamentale ale cercetatorilor IAFR - reprezintă un proiect complex, inițiat în anul 1968. Afluența de date și consistența prelucrărilor a impus împărțirea Atlasului în mai multe volume distincte, consacrate unor zone geografice specifice ale României:

  • Milcu St., H. Dumitrescu, Atlasul Antropologic al Olteniei, Ed. RSR, Bucuresti, 1968, 274 p.

  • Milcu St., C. S. Nicolaescu-Plopsor, Romulus Vulcanescu, Atlasul Complex Portile de Fier, Ed. RSR, Bucuresti, 1972, 260 p.

  • Vladescu Maria, Corneliu Vulpe, Atlasul Antropologic al Munteniei, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 1999, 182 p.

  • Radu Elena, Horst Schmidt, Cristiana Glavce, Atlasul Antropologic al Banatului de Sud-Est, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 2004, 315 p.

  • Stirbu Maria, Georgeta Miu, Ana Tarca, Maria Istrate, Atlasul Antropologic al Maramuresului, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 2004, 156 p.

  • Vladescu Maria, Corneliu Vulpe, Atlasul Antropologic al Transilvaniei, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 2005, 294 p.

  • Elena Radu, Maria Bulai-Stirbu, Cristiana Glavce, Ana Tarca, Luminita Oana Ciotaru: Atlasul antropologic al Moldovei, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2009.

Publicații ale cercetătorilor IAFR (selecție)

Monografie Bătrâna

Monografie Câmpul lui Neag

ALBUM DOCUMENT INSTITUTUL RAINER

Francisc RAINER

Vasile CARAMELEA

Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI

Marin CONSTANTIN

Mihai CONSTANTINESCU

Mihai CONSTANTINESCU

și Andrei SOFICARU

Richard DAVID-RUS

Ștefan DORONDEL

Contribuții semnificative în lucrări colective:


Toward an anthropology of the State http://www.berghahnbooks.com/title/ThelenStategraphyGheorghiță GEANĂ

Corneliu Vulpe și Gheorghiță Geană

Alexandra ION

Nicoleta MILICI

Cornelia RADA

Andrei SOFICARU

Matei STÎRCEA-CRĂCIUN

Gabriel STOICIU

Valentin-Veron

TOMA