Anunțuri

Anunțuri / procese verbale concursuri


Personal auxiliar

Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” anunță concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post cu normă întreagă de bibliotecar - arhivist gradul II cu studii superioare 

Detalii                                                                                                Rezulltat proba scrisă

Calendar     Rezultat proba interviu

Rezultat selectie dosare   Rezultat final

Departamentul Antropologie Bio-medicală


Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” anunță concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post cu normă întreagă de Asistent treapta II cu studii medii 

Detalii                                                                                                                        Rezultat proba scrisă după contestații    

Calendar                                                                                                                   Rezultat proba interviu

Rezultat selectie dosare             Rezultat final

Rezultat proba scrisa

Departamentul Antropologie Culturală și Socială


La invitația Excelența Sa d-na Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Dr. Valentin-Veron Toma va organiza o nouă expoziție din ciclul Art In/Sane la Casa Europa. 

Vernisajul expoziției de arta psihopatologica va avea loc luni 20 noiembrie 2023, la ora 10.00 

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/expozitia-artinsane-gazduita-de-reprezentanta-comisiei-europene-romania-2023-11-17_roDepartamentul Paleoantropologie / Osteologie umană