Anunțuri

Anunțuri / procese verbale concursuriPersonal auxiliar

Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post de referent gradul II cu studii medii cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată detalii

Pentru detalii suplimentare cu privire la organizarea concursului de referent gr II, va rugam sa va adresati la email adriana_borosanu@yahoo.com


Rezultat analiza dosare concurs referent gradul II cu studii medii detalii

Rezultat proba scrisa concurs referent gradul II cu studii medii detalii

Rezultat interviu concurs referent gradul II cu studii medii detalii

Rezultat final concurs referent gradul II cu studii medii detalii

Departamentul Antropologie Bio-medicală


Departamentul Antropologie Culturală și Socială


Departamentul Paleoantropologie / Osteologie umană