Anunțuri

Anunțuri / procese verbale concursuri


Personal auxiliar


Institutul de Antropologie ,,Fr. Rainer” al Academiei Române scoate la concurs un post cu norma întreagă de bibliotecar-arhivist gradul II cu studii superioare cu contract pe perioadă nedeterminată. detalii


ANUNT IMPORTANT ! detalii


Anunt selectie dosare concurs bibliotecar-arhivist gradul II cu studii superioare detalii

Anunt rezultate proba scrisa concurs bibliotecar-arhivist gradul II cu studii superioare detalii

Anunt rezultate interviu concurs bibliotecar-arhivist gradul II cu studii superioare detalii


Departamentul Antropologie Bio-medicală


Departamentul Antropologie Culturală și SocialăDepartamentul Paleoantropologie / Osteologie umană