Anunțuri

Anunțuri / procese verbale concursuriPersonal auxiliar

1) Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post de bibliotecar arhivist gradul II cu studii superioare cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată detalii

Rezultat analiza dosare concurs bibliotecar arhivist gr. II detalii


2) Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post de referent gradul II cu studii medii cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată detalii

Pentru detalii suplimentare cu privire la organizarea concursului de referent gr II, va rugam sa va adresati la email adriana_borosanu@yahoo.com


Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" (IAFR) al Academiei Române anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat:

ASPECTE BIO-ANTROPOLOGICE ALE UNOR POTENŢIALI FACTORI DE RISC ASOCIAŢI

CANCERULUI GLANDEI MAMARE

Student-doctorand : PETRESCU C. Maria-Monica

Componența comisiei:

președinte, CS1 Dr. Marin CONSTANTIN, director IAFR;

conducători științifici (în cotutelă): CS1 Dr. Cristiana Susana GLAVCE, IAFR

Acad. Constantin IONESCU-TÎRGOVIȘTE, U.M.F. "Carol Davila" BUCUREȘTI;

referenți: Prof. univ. Dr. Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI, membru de onoare al Academiei Române, director onorific al IAFR

Prof. univ. Dr. Marius Alexandru MOGA, Universitatea Transilvania din Brașov

Prof. univ. Dr. Corin BADIU, U.M.F. "Carol Davila" București

Susținerea va avea loc în ziua de 31.10.2022, orele 1130, la sediul actual al Institutului din str. 13 Septembrie nr. 13,

Sala de Consiliu, cam. 3271, et.3, Casa Academiei Române

Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la sediul IAFR


documente insotitoare (arhiva zip)


Departamentul Antropologie Bio-medicală


Departamentul Antropolgie Culturală și Socială


Departamentul Paleoantropologie / Osteologie umanaPersonal auxiliar