Anunțuri


Având în vedere situația națională și internațională provocată de pandemia COVID -19, activitatea Institutului se va exercita în conformitate cu planul de măsuri aprobat de Academia Română prin Decizia nr. 25/26.03.2020

detalii

Anunțuri/ procese verbale concursuri

Departamentul Antropologie Bio-medicală


Institutul de Antropologie "Francisc Rainer" anunță organizare concurs pentru postul de asistent de cercetare cu norma intreaga pe durată nedeterminată în cadrul compartimentului Antropologie Bio-medicală

detalii

Departamentul Antropolgie Culturală și SocialăDepartamentul Paleoantropologie / Osteologie umana


Personal auxiliar


Institutul de Antropologie "Francisc Rainer" anunță organizare concurs pentru postul de bibliotecar-arhivist gradul II, studii superioare, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată

detalii

Anunt selectie dosare concurs bibliotecar (link)

Anunt rezultate proba scrisa (link)

Anunt rezultate interviu (link)