Anunțuri

Anunțuri / procese verbale concursuri


Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" (IAFR) al Academiei Române anunță susținerea în ședință publică a tezei de doctorat:


ORGANUL VOMERONAZAL – EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE ANTENATALĂ, PERSPECTIVE ANTROPOLOGICE

Student-doctorand : MARTINESCU I. Carmen-Constantina


Componența comisiei:

- președinte, CS1 Dr. Marin CONSTANTIN, director IAFR

- conducători științifici (în cotutelă): CS1 Dr. Cristiana Susana GLAVCE, IAFR si Prof. univ. Dr. Liana PLEȘ, U.M.F. "Carol Davila" București

- referenți: Prof. univ. Dr. Marius Alexandru MOGA, Universitatea Transilvania

Prof. univ. Dr. Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI, membru de onoare al Academiei Române, director onorific al IAFR

Conf. univ. Dr. Georgică LUPU, U.M.F. "Carol Davila" București


Susținerea va avea loc în ziua de 14.10.2022, orele 11,00, la sediul actual al Institutului din

str. 13 Septembrie nr. 13, Sala de Consiliu, cam. 3271, et.3, Casa Academiei Române


Textul integral al tezei poate fi consultat, în format tipărit, la sediul actual al IAFR.

documente insotitoare (arhiva zip)


Departamentul Antropologie Bio-medicală


Departamentul Antropolgie Culturală și Socială


Departamentul Paleoantropologie / Osteologie umanaPersonal auxiliar