Anunțuri

Anunțuri / procese verbale concursuri


Departamentul Antropologie Bio-medicală

Departamentul Antropologie Culturală și Socială

Colegul nostru, Dr. Stefan Dorondel va tine in data de 11.06.2024 la Colegiul Noua Europa o prelegere intitutlata

 The Life that Riots: Spontaneous Rewilding in Socialist Ruins

nec.ro/events/the-life-that-riot-spontaneous-rewilding-in-socialist-ruins/ 


Departamentul Paleoantropologie / Osteologie umană

Sustinere publica a tezei de doctorat

Drd. Carmen Martinescu (arhiva)