Documente

Declarații de avere și de interese


În conformitate cu Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 621 din 2 septembrie 2010, persoanele mai jos menționate fac publice urmatoarele declarații (descarcă arhiva) :

  • Dr. Marin Constantin - Director Institut „Fr. Rainer”

  • Adrian Deoancă - Cercetător Științific gradul I

  • Dr. Ștefan Dorondel - Cercetător Științific

  • Luminița Mihăilă - Șef Contabil

  • Daniela Moldoveanu - Contabil