Istoric


Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer este unica instituţie specializată în cercetare antropologică din România


Institutul de Antropologie a fost inaugurat la 20 iunie 1940, sub auspiciile Universității din București și în parteneriat cu Decanatul Facultăţii de Medicină Bucureşti, din iniţiativa şi prin eforturile Profesorului Francisc I. Rainer, anatomist, antropolog şi embriolog. La inaugurarea Institutului, Profesorul Francisc Rainer declara: „Idealul care mi-a călăuzit intenţiile a fost înţelegerea cât mai profundă a vieţii, ca funcţie care dă naştere formei umane (...) Astăzi nu există banalitate, iar modul de a elibera faptele de banalitatea lor rezultă din felul în care reuşim să dăm viaţă activităţii noastre.”


Profesorul Francisc I. Rainer (întemeietorul Institutului care astăzi îi poartă numele) nu concepea studierea biologiei umane în mod separat de biologia generală. Contribuția lui Rainer rămâne fundamentală în antropologia clasică. Sub coordonarea sa, cercetarea antropologică românească a privilegiat constant înţelegerea intedisciplinară a omului, atât din perspectivă paleoantropologică precât şi din cea contemporană (psihologică, socială, economică sau culturală). Această concepţie ‒ împărtăşită şi de Profesorul Dimitrie Gusti, întemeietorul Școlii Sociologice de la București ‒, defineşte, la un prim nivel, cadrul problematic al antropologiei moderne din ţara noastră. Eforturile conjugate ale celor două mari personalităţi, întru abordarea pluridisciplinară a antroplogiei, datează din perioada interbelică. După 1944, anul când Francisc Rainer a încetat din viață, existența oficială a Institutului de Antropologie e suspendată, dar cercetarea antropologică își continuă cursul sub conducerea Profesorului Alexandru Tudor. În anul 1950 vechiul Institut se reorganizează sub denumirea Centrul de Cercetări Antropologice, afiliat Academiei Române, la Secția de Științe Biologice și sub directoratul Prof. Acad. Ștefan-Marius Milcu. Fost colaborator al lui Francisc Rainer, Ștefan Milcu asigură direcția Centrului până în 1964, când rămâne doar în fruntea Institutului de Endocrinologie (pe care, separat, îl condusese și până atunci). Până în 1972, direcția Centrului de Cercetări Antropologice este preluată de Olga Necrasov, profesoară de anatomie comparată la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, care adunase în jurul său un grup de cercetători specializați în antropologia biologică. Efemer, între 1972‒1974, Centrul de Cercetări Antropologice este afiliat la Ministerul Învăţământului, iar apoi ca Laborator la Institutul „Victor Babeş”. Din 1990 (H.G. 500 /8.05), institututia îşi redobândeşte personalitatea juridică, intrând în subordinea Academiei Române, mai întâi ca "Centru de Cercetări Antropologice" (1990 -2007). Potrivit prevederilor aceluiași document, Muzeul de Stiinte ale Naturii Prahova din Ploieşti si Centrul de Cercetări Antropologice "Olga Necrasov" al Filialei din Iași a Academiei Române au fost integrate in structura științifică a Centrului de Cercetări Antropologice "Francisc Rainer" 

In 2007 prin Hotararea nr. 1754/ 6.12.2006 a Guvernului Romaniei se stabileste titulatura actuală de Institut de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române. 

La conducerea Institutului, de-a lungul celor opt decenii de existenţă, s-au aflat Profesorul Francisc Rainer (1940-1944), Profesorul Alexandru Tudor (1944-1950), Profesorul Ştefan Milcu (1950-1965), Academicianul Olga Necrasov (1964-1970), Dr. Victor Săhleanu (1970-1982 şi 1990-1997), Dr. Elena Radu (1982-1984), Dr. Tatiana Drăghicescu (1984-1990), Dr. Cristiana Glavce (1997- 2014), Prof. Dr. Alexandru Ispas (2015-prezent). Între cercetătorii marcanţi ai Institutului de Antropologie, merită amintiţi:  Dr. Alexandra Bolomey-Georgescu, Prof. Ilie Th. Riga,  Dr. Maria Cristescu, Prof. Dr. Horia Dumitrescu, Dr. Theodor Enăchescu, Prof. Dr. Pătru Firu, Prof. Dr. Vladimir Georgescu, Dr. Suzana Grinţescu-Pop, Prof. C. S.  Nicolaescu-Plopşor, Dr. Dardu Nicolaescu Plopşor, Dr. Natalia Neagu, Prof. Dr. Vasile Caramelea, Prof. Dr. Traian Herseni, Dr. Cantemir Rişcuţia, Prof. Dr. Constantin Maximilian,  Dr. Ioan Oprescu.

Din anul 1997, Institutul se află sub conducerea onorifică a Profesorului Constantin Bălăceanu-Stolnici, Membru de Onoare al Academiei Române.

Personalul Institutului reuneşte cercetători specializaţi în discipline subordonate  antropologiei generale precum: antropologie fizică, antropologie bio-psiho-medicală, antropologie genetică, antropologie medicală, antropologie socioculturală, antropologie economică, antropologie simbolică, osteologie umana, paleo-antropologie. Programele de activitate acoperă domenii ale cercetării fundamentale şi aplicate, privitor la aspecte bio-medicale şi socio-culturale ale fenomenului „om”, abordat în evoluţia sa individuală şi populaţională, din perspectivă sincronică şi diacronică.

Din luna octombrie 2023, Președintele de onoare al Institutului de Antropologie Francisc I. Rainer este  Acad. Victor A. Voicu. 

BREVIAR