Antropologie culturală și socială


    Activitatea colectivului se întemeiază pe tradiţiile româneşti de cercetare socio-umană, aşa cum s-au configurat ele în domenii precum: geografia, istoria, filologia, etnologia, sociologia, filosofia. Plecând de la aceste tradiţii, antropologia culturală a fost recunoscută în ţara noastră ca disciplină ştiinţifică în 1964, când Academia Română a aprobat în structura actualului Institut (pe-atunci Centru) de Antropologie o secţie de antropologie socială şi culturală. În fruntea acestei realizări s-a aflat Vasile V. Caramelea, sociolog format în Şcoala Sociologică de la Bucureşti condusă de Dimitrie Gusti. Un rost premergător au avut în această privinţă cercetările efectuate anterior, în anii 1956–1958, tot în cadrul Centrului, de Traian Herseni, de asemenea o personalitate marcantă a Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Timp de două decenii de la înfiinţarea secţiei, colectivul a lucrat după metodolgia experimentală a staţiei-pilot, ale cărei norme au fost conturate din mers de V. V. Caramelea, prin cercetările de teren efectuate în staţia-pilot rurală Berivoeşti şi în staţia-pilot urbană Câmpulung Muscel (ambele – localităţi din judeţul Argeş). 

    Din 1984, odată cu retragerea lui Vasile Caramelea, colectivul a fost condus pana in anul 2015 de catre Prof. Univ. Dr. Gheorghiţă Geană. Intre anii 2015 - 2019 colectivul este condus de C.S. gr. I Dr. Marin Constantin. Incepand cu iulie 2019, compartimentul de antropologie culturala si sociala este condus de C.S. gr. II Dr. Valentin-Veron Toma.

    Din 1989 cercetările colectivului sunt orientate spre studiul unor valori de expresie românească, în contextul internaţional al globalizării. Sunt, astfel, abordate valori complexe cum ar fi proprietatea, produsul artistic popular, credinţe şi ritualuri, în care se îmbină aspecte economice, juridice, politice, estetice. De asemenea, prin prisma paradigmelor intelectuale ale vremii noastre, sunt abordate şi reinterpretate idei, teorii şi personalităţi intrate în patrimoniul spiritual românesc, dar valorizabile totodată în plan universal. 

    Membrii colectivului de antropologie culturală şi-au adus o contribuţie de seamă, consemnabilă istoriceşte, la instituţionalizarea antropologiei în învăţământul superior din România. În 1972, V. V. Caramelea a predat pentru întâia oară în învăţământul românesc un curs de antropologie culturală, anume la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. După 1989, Dr. Gheorghiţă Geană a fost integrat ca profesor titular de antropologie culturală în cadrul colectivului Facultății de Sociologie a Universităţii din Bucureşti și a obținut dreptul de a conduce doctorate pe teme antropologice la Facultatea de Filosofie.