Antropologie si Învățământ superior

În completarea şi valorificarea programelor de paleoantropologie, antropologie bio-medicală şi antropologie culturală ale Institutului Rainer, cercetătorii noştri sunt titularii mai multor cursuri de specialitate în cadrul unor programe de licență, master şi doctorat din învăţământul superior de stat sau privat, şi anume (pe durata anului universitar 2021-2022):  

 

 

Dr. Adina Baciu (CS I, Departamentul de Antropologie Bio-medicală)

·         Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie și asistență socială

Programul de masterPrevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri”

- cursuri:          Antropologia medicală în adicții

                             Terapia și consilierea persoanelor toxicodependente 

 

Dr. Adriana Borosanu (CS III, Departamentul de Antropologie Bio-medicală)

·         Universitatea Ecologică

Programul de licenţă

- cursuri:  Antropologie culturală

                     Psihologia Adolescentului

- seminarii:  Neuropsihologie

                     Genetica comportamentului uman

                     Istoria psihologiei

                     Psihologie cognitivă

Departamentul de pregătire al personalului didactic, Universitatea Ecologică

- curs:             Psihopedagogia adolescentului  

 

Dr. Mihai Constantinescu (CS II, Departamentul de Paleoantropologie)

·         Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie

Departamentul de Istoria Antică, Arheologie şi Istoria Artei

Programul de licenţă

- cursuri:  Bioarheologie

Editarea digitală a materialului arheologic

Tipologia ceramicii preistorice și antice;

- seminarii:  Traci, geți și daci în sursele istorice și arheologice

Culturi preistorice pe teritoriul actual al României

Culturi preistorice pe teritoriul actual al României  

 

Dr. Marin Constantin (CS I, Departamentul de Antropologie Bio-medicală)

·         Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere

Departamentul de Studii Culturale, Catedra de Etnologie

Programul de licenţă

- cursuri:  Introducere în antropologia culturală

                     Curente şi şcoli în antropologia culturală

Programul de master

     - cursuri:          Concepte şi teorii în antropologia culturală

                                    Orientări actuale în antropologia culturală

 

Dr. Adrian Deoancă (CS, Departamentul de Antropologie Culturală şi Socială)

·         Universitatea Bucureşti,

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (Departamentul de Antropologie)

                            - cursuri:          Limbă și Interacțiune Socială; Defect! Antropologia Distrugerii și Reparației (secţia română)

                                                          Out of Order! An Anthropology of (Dis)Repair (secția engleză) 

·         Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) - Programul de master

                            - curs:               Limbă, Cultură și Interacțiune Socială 

 

Dr. Consuel Ionică (CS III, Departamentul de Antropologie Bio-medicală)

·         Universitatea Bucureşti,

Facultatea de Biologie (Bioinformatică medicală), 

Programul de licenţă

     - curs: Aplicaţii ale bioinformaticii în genetica medicală 

 

Dr. Dana Popescu-Spineni (CS III, Departamentul de Antropologie Bio-medicală)

·         Universitatea de Medicină şi Farmacie  „Carol Davila” Bucureşti,

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Programul de licenţă

                            - curs:                Informatică și Biostatistică Medicală

Programul de master „Cercetări și Intervenții Operaționale în Managementul Serviciilor Medico-Sociale și al Sănătății Publice”

             - curs:             Biostatistică medicală

 

Dr. Cornelia Rada (CS I, Departamentul de Antropologie Bio-medicală)

·         Școala de Studii Avansate a Academiei Române, domeniul de studii: Psihologie

- cursuri:  Metode generale de cercetare și metodica elaborării de lucrări științifice; Apartenența adolescenților la clici și găști (concepte, teorii, studii); Autocontrolul în perioada adolescenței: teorii explicative și cercetări; Factori implicați în comportamentele violente la adolescenți și tineri; Traficul de droguri la femei – aspecte socio-culturale și psihologice; Traficul de femei și prostituția – factori implicați  (concepte, teorii, studii); Agresorul sexual – elemente de personalitate, riscuri și nevoi psihosociale