Director:
Dr. Cristiana Glavce
Membru titular al Academiei de Stiinte Medicale
 
Director onorific:
Prof. Dr. Constantin Balaceanu-Stolnici
Membru de onoare al Academiei Romane

 
Institutul de Antropologie a fost initiat prin eforturile Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), titular al catedrei de Anatomie (1919-1941) la Facultatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti. Initial un Muzeu si Laborator de Antropologie (decembrie 1939) in cadrul Facultatii de Medicina, Institutul dobandeste autonomie si titulatura actuala in cadrul Universitatii din Bucuresti (legea 822, 13 Noiembrie 1942). Trecand ulterior la Ministerul Educatiei, al Sanatatii, iar acum sub patronajul Academiei Romane, Institutul desfasoara o activitate de cercetare fundamentala si aplicativa cu specific bio-medical, socio-cultural si paleo-antropologic. Institutul adaposteste una din cele mai largi colectii osteologice din Europa.
 
The Institute of Anthropology has been initiated through the efforts of Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), head of the Anatomy department (1919-1941) at the “Carol Davila” University of Medicine and Farmacy from Bucharest. Initially a Museum and Laboratory of Anthropology (since December 1939) at the University of Medicine, the Institute becomes autonomous within the University of Bucharest, under the current title (law 822, November 13 1942). With subsequent subordiantion to the Ministry of Education, then the Ministry of Health, and currently under the patronage of the Romanian Academy, the Institute has been coordinating a wide spectrum of fundamental and applicative bio-medical, socio-cultural and paleoanthropological research. The Institute hosts one of the largest osteological collections in Europe.

 

Codul Etic al Institutului de Antropologie "Fr. Rainer"

 


Institutul de Antropologie "Fr. Rainer" anunta organizarea concursului de admitere la doctorat pentru 2 locuri. Calendarul de desfasurare poate fi consultat pe site-ul Academiei romane :


Detalii privind concursul in cadrul Institutului "Fr. Rainer" pot fi consultate  la link-ul de mai jos


Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române organizează concurs, pentru ocuparea a 2 posturi de cercetător ştiinţific gradul III, pe perioada nedeterminată. Înscrierile se fac până la data de 02.10.2014 la sediul institutului.Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române organizează in perioada 15-17 octombrie 2014, in localitatea Sinaia, jud. Prahova
Simpozionul internațional
„Natura și Omul”,
cu titlul
 “Provocări contemporane in relația
 om-natură


---------------------------------

Comunicările de miercuri
(ora 10)

22 octombrie,

Prezentare preliminară a tezei de doctorat: Paleopatologia unor populații neolitice din Câmpia Română, Drd. Marcela-Mihaela Culea (Gătej)

Referat de doctorat (II): Biotipologie umană, Drd. Mihaela Octavia Marcu-Lăpădat

29 octombrie
Comunicarea: "Rolul si semnificatia afisului in campaniile electorale pentru alegerea presedintelui - studiu comparativ", Dr. Gabriel Ionut Stoiciu, c.s.gr.III/IAFR---------------------------------Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer" anunţă finalizarea proiectului

 “Intărirea capacităţii administrative a Institutului de Antropologie “Francisc I. Rainer”

co-finanţat prin  Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţate încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management. 

Detalii