Director:
            Prof. Dr. Alexandru Ispas
            Membru titular al Academiei de Stiinte Medicale
 
            Director onorific:
Prof. Dr. Constantin Balaceanu-Stolnici
Membru de onoare al Academiei Romane

 
Institutul de Antropologie a fost initiat prin eforturile Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), titular al catedrei de Anatomie (1919-1941) la Facultatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" a Universitatii din Bucuresti. Initial un Muzeu si Laborator de Antropologie (decembrie 1939) in cadrul Facultatii de Medicina, Institutul dobandeste autonomie si titulatura actuala in cadrul Universitatii din Bucuresti (legea 822, 13 Noiembrie 1942). Trecand ulterior la Ministerul Educatiei, al Sanatatii, iar acum sub patronajul Academiei Romane, Institutul desfasoara o activitate de cercetare fundamentala si aplicativa cu specific bio-medical, socio-cultural si paleo-antropologic. Institutul adaposteste una din cele mai largi colectii osteologice din Europa.
 
The Institute of Anthropology has been initiated through the efforts of Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), head of the Anatomy department (1919-1941) at the “Carol Davila” University of Medicine and Farmacy from Bucharest. Initially a Museum and Laboratory of Anthropology (since December 1939) at the University of Medicine, the Institute becomes autonomous within the University of Bucharest, under the current title (law 822, November 13 1942). With subsequent subordiantion to the Ministry of Education, then the Ministry of Health, and currently under the patronage of the Romanian Academy, the Institute has been coordinating a wide spectrum of fundamental and applicative bio-medical, socio-cultural and paleoanthropological research. The Institute hosts one of the largest osteological collections in Europe.

 Regulament de Organizare si Functionare

 Regulament de Ordine Interioara

Codul Etic al Institutului de Antropologie "Fr. Rainer"


ANUNȚURI
 IMPORTANTE


Institutul de Antropologie
"Francisc I. Rainer"
anunta schimbarea temporara a sediului pe perioada lucrarilor de renovare a imobilului istoric. Incepand cu data de 1 noiembrie 2016, noua adresa a Institutului este:
 Casa Academiei, bd, 13 septembrie nr 13, etaj 3, sector 5, BucurestiInstitutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" anunta organizarea simpozionului 
"Zilele Francisc. I. Rainer"
in perioada
27-29 aprilie 2017

avand tematica
Antropologie si Demografie

detalii


Institutul de Antropologie
 "Francisc I. Rainer" al Academiei Romane
anunta scoaterea la concurs, în condițiile Legii 319/2003 şi Ordinului MECTS nr. 6560/2012 cu modificările ulterioare, a 1 post de cercetător științific gradul I cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului de Paleoantropologie, domeniul Istorie și Studii Culturale.
detalii
 
Institutul de Antropologie
 ”Francisc I. Rainer” al Academiei Române scoate la concurs, în condițiile Legii 319/2003 şi Ordinului MECTS nr. 6560/2012 cu modificările ulterioare, 1 post de cercetător științific gradul I cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului de Antropologie Biomedicală, domeniul Psihologie.

detalii


Institutul de Antropologie
 "Francisc I. Rainer" al Academiei Romane
anunta scoaterea la concurs a 1 post de asistent gr.I cu norma intreaga pe perioada determinata.
detalii


Comunicările de miercuri
(ora 10.00)

12 aprilie
Problema consumului de substanțe psiho-active în istoria omenirii. Aspecte istorice, antropologice și culturale,
 
Drd. M. Copăceanu


19 aprilie
Mecanismul gestației și factorii care acțiunează asupra ei
Drd. Elena Panait
========================