Director:
            Prof. Dr. Alexandru Ispas
            Membru al Academiei de Stiinte Medicale
 
            Director onorific:
Prof. Dr. Constantin Balaceanu-Stolnici
Membru de onoare al Academiei Romane
 
Institutul de Antropologie a fost initiat prin eforturile Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), titular al catedrei de Anatomie (1919-1941) la Facultatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" a Universitatii din Bucuresti. Initial un Muzeu si Laborator de Antropologie (decembrie 1939) in cadrul Facultatii de Medicina, Institutul dobandeste autonomie si titulatura actuala in cadrul Universitatii din Bucuresti (legea 822, 13 Noiembrie 1942). Trecand ulterior la Ministerul Educatiei, al Sanatatii, iar acum sub patronajul Academiei Romane, Institutul desfasoara o activitate de cercetare fundamentala si aplicativa cu specific bio-medical, socio-cultural si paleo-antropologic. Institutul adaposteste una din cele mai largi colectii osteologice din Europa.
 
The Institute of Anthropology has been initiated through the efforts of Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), head of the Anatomy department (1919-1941) at the “Carol Davila” University of Medicine and Farmacy from Bucharest. Initially a Museum and Laboratory of Anthropology (since December 1939) at the University of Medicine, the Institute becomes autonomous within the University of Bucharest, under the current title (law 822, November 13 1942). With subsequent subordiantion to the Ministry of Education, then the Ministry of Health, and currently under the patronage of the Romanian Academy, the Institute has been coordinating a wide spectrum of fundamental and applicative bio-medical, socio-cultural and paleoanthropological research. The Institute hosts one of the largest osteological collections in Europe.

 Regulament de Organizare si Functionare

 Regulament de Ordine Interioara

Codul Etic al Institutului de Antropologie "Fr. Rainer"


ANUNȚURI
 IMPORTANTE

Institutul de Antropologie
"Francisc I. Rainer"
anunță schimbarea temporara a sediului pe perioada lucrărilor de renovare a imobilului istoric. Începând cu data de 1 noiembrie 2016, noua adresa a Institutului este:
 Casa Academiei, bd, 13 septembrie nr 13, etaj 3, sector 5, București
==============================


Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer" anunță organizarea
 conferinţei internaţionale 
Individual, family, society - contemporary challenges, second edition
4 si 5 octombrie 2017.

Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer" anunță organizarea:
Colocviului de admitere la doctorat pentru anul universitar 2017-2018
in data de 11 octombrie 2017, ora 10

Institutul de Antropologie "Fr. Rainer" anunță scoaterea la concurs a unui post
de asistent de cercetare științifică cu norma întreaga pe perioada nedeterminata in cadrul compartimentului de Antropologie biomedicala.
detalii

Institutul de Antropologie "Fr. Rainer" anunță scoaterea la concurs a unui post de asistent de cercetare științifica cu norma întreaga pe perioada nedeterminata in cadrul compartimentului de Paleoantropologie.
detalii


=========================

Comunicările de miercuri
(ora 10.00)

27 septembrie
Sinteza rezultatelor a trei decenii de cercetare în brâncușologie (prezentarea Tratatului de hermeneutică a sculpturii abstracte)
 Dr. Matei Stîrcea-Crăciun, c.s.gr.I/IAFR

18 octombrie
Referat de doctorat (III):
Acțiunea gestației asupra noului-născut,
Drd. Elena-Diana Panait

25 octombrie
Referat de doctorat (III):
Populația tânără și consumul de substanțe psiho-active. Efecte pe termen scurt asupra sănătății bio-psiho-sociale
Drd. Mihai Copăceanu========================