Director:
            Prof. Dr. Alexandru Ispas
            
                Director onorific:
   Prof. Dr. Constantin Balaceanu-Stolnici
   Membru de onoare al Academiei Romane
                                                  
 Institutul de Antropologie a fost initiat prin eforturile Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), titular al catedrei de Anatomie (1919-1941) la Facultatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" a Universitatii din Bucuresti. Initial un Muzeu si Laborator de Antropologie (decembrie 1939) in cadrul Facultatii de Medicina, Institutul dobandeste autonomie si titulatura actuala in cadrul Universitatii din Bucuresti (legea 822, 13 Noiembrie 1942). Trecand ulterior la Ministerul Educatiei, al Sanatatii, iar acum sub patronajul Academiei Romane, Institutul desfasoara o activitate de cercetare fundamentala si aplicativa cu specific bio-medical, socio-cultural si paleo-antropologic. Institutul adaposteste una din cele mai largi colectii osteologice din Europa. 
 
The Institute of Anthropology has been initiated through the efforts of Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), head of the Anatomy department (1919-1941) at the “Carol Davila” University of Medicine and Farmacy from Bucharest. Initially a Museum and Laboratory of Anthropology (since December 1939) at the University of Medicine, the Institute becomes autonomous within the University of Bucharest, under the current title (law 822, November 13 1942). With subsequent subordiantion to the Ministry of Education, then the Ministry of Health, and currently under the patronage of the Romanian Academy, the Institute has been coordinating a wide spectrum of fundamental and applicative bio-medical, socio-cultural and paleoanthropological research. The Institute hosts one of the largest osteological collections in Europe.

 Regulament de Organizare si Functionare

 Regulament de Ordine Interioara

Codul Etic al Institutului de Antropologie "Fr. Rainer"

Lista functii in cadrul Institutului "Francisc Rainer"


ANUNTURI IMPORTANTE

Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" anunță schimbarea temporara a sediului pe perioada renovarii imobilului istoric. 
Noua adresa este:
 Casa Academiei, 
etaj 3 (Aripa Est)
Calea 13 septembrie nr 13, 
 sector 5, București 
===========================================
Avand in vedere situatia nationala si internationala provocata de pandemia COVID -19, activitatea Institututului se va exercita in conformitate cu planul de masuri aprobat de Academia Romana prin Decizia 25/26.03.2020.
====================================

Anunt concurs post asistent cercetare pe perioda determinata pentru proiectul State, Communities and Nature of the Lower Danube Islands: An Environmental History (1830-2020)
__________________________________________

 Institutul de Antropologie "Francisc Rainer" anunta organizare examen de promovare pentru postul de referent de specialitate gr I gradatia 5 in cadrul compartimentulu Finaciar-Contabilitate
========================================

State, Communities and Nature of the Lower Danube Islands: An Environmental History (1830-2020)

 project financed by UEFISCDI through PN-III-P4-ID-PCE-2020-1238 and hosted by the ‘Francisc I. Rainer’ Institute of Anthropology. PI Dr Stefan Dorondel.
__________________________________________________________