Director:
            Prof. Dr. Alexandru Ispas
            Membru al Academiei de Stiinte Medicale
 
                Director onorific:
   Prof. Dr. Constantin Balaceanu-Stolnici
   Membru de onoare al Academiei Romane


                                                  
 Institutul de Antropologie a fost initiat prin eforturile Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), titular al catedrei de Anatomie (1919-1941) la Facultatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" a Universitatii din Bucuresti. Initial un Muzeu si Laborator de Antropologie (decembrie 1939) in cadrul Facultatii de Medicina, Institutul dobandeste autonomie si titulatura actuala in cadrul Universitatii din Bucuresti (legea 822, 13 Noiembrie 1942). Trecand ulterior la Ministerul Educatiei, al Sanatatii, iar acum sub patronajul Academiei Romane, Institutul desfasoara o activitate de cercetare fundamentala si aplicativa cu specific bio-medical, socio-cultural si paleo-antropologic. Institutul adaposteste una din cele mai largi colectii osteologice din Europa. 
 
The Institute of Anthropology has been initiated through the efforts of Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), head of the Anatomy department (1919-1941) at the “Carol Davila” University of Medicine and Farmacy from Bucharest. Initially a Museum and Laboratory of Anthropology (since December 1939) at the University of Medicine, the Institute becomes autonomous within the University of Bucharest, under the current title (law 822, November 13 1942). With subsequent subordiantion to the Ministry of Education, then the Ministry of Health, and currently under the patronage of the Romanian Academy, the Institute has been coordinating a wide spectrum of fundamental and applicative bio-medical, socio-cultural and paleoanthropological research. The Institute hosts one of the largest osteological collections in Europe.

 Regulament de Organizare si Functionare

 Regulament de Ordine Interioara

Codul Etic al Institutului de Antropologie "Fr. Rainer"

Lista functiilor din institut 30    septembrie 2017


ANUNȚURI
 IMPORTANTE

Institutul de Antropologie
"Francisc I. Rainer"
anunță schimbarea temporara a sediului pe perioada lucrărilor de renovare a imobilului istoric. 
Începând cu data de 1 noiembrie 2016, noua adresa a Institutului este:
 Casa Academiei,
Calea13 septembrie nr 13,
etaj 3, sector 5, București
==============================

In data de 31 ianuarie va avea loc la sediul NEC, masa rotunda cu tema :
Este posibila o istorie a mediului in Romania ?
Evenimentul va fi moderat de
 Dr. Stefan Dorondel (CS I, IAFR)
 si de Dr. Constantin Ardeleanu (NEC)

=========================

Comunicările de miercuri
(ora 10.00)

31 ianuarie
Turismul medical în România: rezultate preliminare 
Dr. Valentin Veron Toma, c.s.gr.III/IAFR

7 februarie
Genealogii ale Fortăreței Europa: Micul trafic și construirea graniței externe a UE între România și Serbia
Cosmin Radu
Universitatea Bristol

14   februarie
Genetică populațională
   Consuel Severus Ionică

21 februarie
Etnicitate și loc de origine la grupuri din Balcani supuse în trecut proceselor de transfer și schimb populațional
Dr. Sebastian Ștefănucă
Universitatea București

28 februarie
Referat de doctorat (I):
Glanda mamară – structură și funcții
 Drd. Maria-Monica Petrescu

7 martie
Referat de doctorat (I):
Evoluția și rolul organului vomeronazal
 pe scară filogenetică
Drd. Carmen-Constantina Martinescu

14 martie
 titlu rezervat, Lect. Dr. Delia Grigore, Universitatea București,
 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

========================