Director:
            Prof. Dr. Alexandru Ispas
            Membru titular al Academiei de Stiinte Medicale
 
            Director onorific:
Prof. Dr. Constantin Balaceanu-Stolnici
Membru de onoare al Academiei Romane

 
Institutul de Antropologie a fost initiat prin eforturile Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), titular al catedrei de Anatomie (1919-1941) la Facultatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" a Universitatii din Bucuresti. Initial un Muzeu si Laborator de Antropologie (decembrie 1939) in cadrul Facultatii de Medicina, Institutul dobandeste autonomie si titulatura actuala in cadrul Universitatii din Bucuresti (legea 822, 13 Noiembrie 1942). Trecand ulterior la Ministerul Educatiei, al Sanatatii, iar acum sub patronajul Academiei Romane, Institutul desfasoara o activitate de cercetare fundamentala si aplicativa cu specific bio-medical, socio-cultural si paleo-antropologic. Institutul adaposteste una din cele mai largi colectii osteologice din Europa.
 
The Institute of Anthropology has been initiated through the efforts of Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), head of the Anatomy department (1919-1941) at the “Carol Davila” University of Medicine and Farmacy from Bucharest. Initially a Museum and Laboratory of Anthropology (since December 1939) at the University of Medicine, the Institute becomes autonomous within the University of Bucharest, under the current title (law 822, November 13 1942). With subsequent subordiantion to the Ministry of Education, then the Ministry of Health, and currently under the patronage of the Romanian Academy, the Institute has been coordinating a wide spectrum of fundamental and applicative bio-medical, socio-cultural and paleoanthropological research. The Institute hosts one of the largest osteological collections in Europe.

 Regulament de Organizare si Functionare

 Regulament de Ordine Interioara

Codul Etic al Institutului de Antropologie "Fr. Rainer"

 
ANUNȚURI IMPORTANTE


Institutul de Antropologie
"Francisc I. Rainer"
anunta schimbarea temporara a sediului pe perioada lucrarilor de renovare a imobilului istoric. Incepand cu data de 1 noiembrie 2016, noua adresa a Institutului este:
 Casa Academiei, bd, 13 septembrie nr 13, etaj 3, sector 5, Bucuresti


Institutul de antropologie „Francisc I. Rainer” (Academia Română), și Muzeul Național al Țăranului Român vă invită miercuri, 23 noiembrie 2016, la ora 18, în sala Acvariu a MTR la dezbaterea
 O nouă eco-biografie a Dunării? Între agricultură și renaturare în Lunca Dunării.
link


Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- două posturi de cercetător ştiinţific gradul I în domeniul Istorie şi Studii Culturale, specialitatea antropologie culturală şi socială, în cadrul compartimentului Antropologie Socio-culturală.

Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 319 / 2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare, al Ordinului MECTS nr. 6560 / 2012, modificat prin Ordinul MEN nr. 4204 / 2013, şi va avea loc la data de 8 Decembrie 2016, ora 10:00, la sediul institutului. Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului în ziar (5 Noiembrie 2016), la Compartimentul Resurse Umane al institutului. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, la telefon 021.317.5071 şi 021.317.50.72 sau la sediul institutului.

detalii


Comunicările de miercuri
(ora 10.00)

7 decembrie 2016

Referat de doctorat (I): Probleme de etică și legislație aplicate gravidelor,
Drd.
Elena-Diana Panait
 

========================

Aparitii Editoriale
 
Berghahn Books anunta aparitia volumului:
 "When things become property"
autor
i: Thomas Sikor, Stefan Dorondel, Johannes Stahl and Phuc Xuan To
https://www.berghahnbooks.com/title/SikorWhen