Lista lucrărilor publicate în cursul anului 2009

Cărţi:

 • Cornelia Rada, Planificarea familială la limita dintre medical şi social, O abordare antropologică şi psiho-medicală, Piteşti, Editura Paralela 45, 2009.

 • Cornelia Rada, Repere antropologice ale familiei în contextul sănătăţii sexual – reproductive, Bucureşti, Editura Academiei, 2009.

 • Elena Radu, Maria Bulai-Ştirbu, Cristiana Glavce, Ana Ţarcă, Luminiţa Oana Ciotaru: Atlasul antropologic al Moldovei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009.

 • Francoise Roville-Sausse, Cristiana Glavce, Emilia Iancu , Alimentele şi sănătatea, biling franco-român, 100 pag., Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 2009.

 • Ţarcă Mihai, Ţarcă Viorel, Ţarcă Ana, Ţarcă Mihaela, Mic dicţionar de demografie multilingv, Edit. Junimea, Iaşi, 2009.

 • Valentin-Veron Toma (editor), Alienatul în faţa ştiinţei şi a societăţii, autor Alexandru Sutzu (1877) – reeditare. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009.

Articole în reviste cotate ISI si/sau CNCSIS (A, B+, B):

 • Albu Adriana, Rada Cornelia, Albu M, Indrei L.L., Consumul de fructe la un grup de adolescenţi din municipiul Iaşi, Revista Medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, Vol. 113, Nr.2, 2009, pag. 554-557. [CNCSIS B+].

 • Angela Ilie, Ioana Rusu, Mihaela Banu, R. Cergan, Al. T. Ispas, D. F. Selagea, Variabilitatea morfologică a atlasului, Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, vol. VIII, nr.2, 2009 [CNCSIS B+].

 • Baciu, Adina, Ispas A.T., Boşcaiu, V., Dumitraşcu, Anda, Ciuhuţa, M., Aspecte ale calcificării glandei pineale şi plexurilor coroide din perspectiva antropologiei medicale, Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, Vol. 8 , Nr. 3, 2009, pag. 33-42. [CNCSIS B+].

 • S. Dorondel , Recenzie la Max Spoor (ed.), The Political Economy of Rural Livelihoods in Transition Economies. Land, Peasants and Rural Poverty in Transition, London, Routledge, 2008. In: Journal of Peasant Studies, 36(4), pp. 252-254, 2009 [ISI, Factor Impact: 0.600]

 • Ferrari P.F., Paukner A., Ionica C., Suomi S.J. Reciprocal face-to-face communication between rhesus macaque mothers and their infants. Current Biology, 19, 1768-1772. [ISI, Factor Impact 10.992]

 • Gheorghiţă Geană, Actualitatea permanentă a antropologiei. Omagiu lui Claude Lévi-Strauss la un centenar de viaţă, Sociologie Românească, vol. VII, nr. 3, 2009, pag. 3 – 11. [CNCSIS B+].

 • Gheorghiţă Geană, Alina-Elena Mărăcine, “I. Oprişan, Troiţe româneşti. O tipologie, recenzie, Sociologie Românească, vol. VII, nr. 3, 2009, pag. 135 – 138. [CNCSIS B+].

 • C. Glavce, L. Jijăescu, Pollution of Slatina industrial Platform (Non ferrous Metals and Alloys), Metalurgia, nr.9, 2009, p.62-71 [CNCSIS A]

 • Marin Constantin, Artizanatul ţărănesc în economia de piaţă din România şi Europa Centrală şi de Est, Sociologie Românească, serie nouă, numărul 2 / 2009, pag. 114 – 129. [CNCSIS B+].

 • Liviu Măntescu & Monica Vasile, Property reform in rural Romania and community-based forests, Sociologie Românească, vol. VII, nr. 2, 2009 [CNCSIS B+].

 • Prejbeanu Ileana, Mihai M., Cara M., Rada Cornelia, Zugravu Corina, Environmental Protection Education – an Imperative since the Earliest Age, Supplement to European Journal of Public Health, 19, p208, [ISI, Impact Factor 2.313]

 • Simalcsik Angela, Simalcsik Robert-Daniel, Aspecte privind nivelul de dezvoltare fizică a nou-născutului, Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro şi microscopică şi de Antropologie, Editura ,,Gr.T.Popa” Iaşi, VIII, 1, 2009, 65-70 [CNCSIS B+].

 • Andrei Dorian Soficaru, Un studiu de bioarheologie asupra necropolei romano – bizantine de la Callatis, Pontica, 42, 2009 [CNCSIS B+].

 • Ştirbu Maria, Simalcsik Angela, Simalcsik Robert-Daniel, Fedor Geroge-Cătălin, Variability of the Quetelet index (body mass index or B.M.I.) in 3-18 year old children and adolescentys from 2 different ecological media, Proceedings of the Romanian Academy, series B, 2009 [ISI indexed]

 • Ştirbu Maria, Simalcsik Angela, Simalcsik Robert-Daniel, Fedor George-Cătălin, Variabilitatea indicelui Quetelet (Body Mass Index – B.M.I.) la copii şi adolescenţi, Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro şi microscopică şi de Antropologie, Editura ,,Gr. T. Popa” Iaşi, VIII, 1, 2009, p. 29 – 34 [CNCSIS B+].

 • Rada Cornelia, Hudita Decebal, Manolescu Suzana, Prejbeanu Ileana, Zugravu Corina, Attitudinal and behavioral patterns, socio-demographical characteristics of risk for cervical cancer, Gineco.ro, Anul VI, Vol. 6, Nr. 20, 2/2010, p.102-108. [ISI index, CNCSIS A]

 • Elena Radu, Luminiţa Oana Ciotaru, The anthropology of the turkish and tartar population from South Dobrogea, Proceedings of the Roumanian Academie, serie B, 2009, p. 247 – 267. [ISI indexed]

 • Thomas Sikor, Johannes Stahl and Stefan Dorondel, Negotiating Post-Socialist Property and State: Struggles over Forests in Albania and Romania, in Development and Change, 40, 171-193. [ISI, Factor Impact 1.446]

 • D. Tanasescu, C. Glavce, F. Roville-Sausse, M.O. Monneuse, N. Milici. Modele de comportement alimentaire des enfants et des adolescents de Bucarest. Biometrie Humaine et Anthropologie, 2009, 3-4 :137-147. [ISI index]

 • Ţarcă Ana, On the Dermatoglyphics Distortions in Patients Affected by Enuresis, Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro şi microscopică şi de Antropologie, Editura ,,Gr.T.Popa” Iaşi, VIII, 2009 [CNCSIS B+].

 • Zugravu Corina, Rada Cornelia, Niţu G., Knowledge, oppinions and BMI, in a sample of Romania adults, Eur J Epidemiol 2009, nr. 24, p66 (abstr.) [ISI, Impact Factor 3.718]

 • Zugravu Corina, Rada Cornelia, Nitu G., Nutritional knowledge, healthy behavior and self evaluation of body weight in a sample of Romanian adolescents, Eur J Epidemiol 2009, nr. 24, p90 (abstr.) [ISI, Impact Factor 3.718]

 • Zugravu Corina, Rada Cornelia, Brandusa Lacramioara, Prejbeanu Ileana, Lifestyle and nutrition behavior changes at Romanian emigrants, Supplement to the European Journal of Public Health, 19, p162, [ISI, Impact Factor 2.313]

Lucrări aparute in alte reviste:

 • Băiculescu, S., Guja, Cornelia, Dolcoş, C., Mureşan, L., Compatibility within the European Union-social frame of young people integration, International Journal of Anthropology, vol. 24, n.1, 2009, pag. 15 – 44.

 • A. Doboş, A. Soficaru, A. Popescu, E. Trinkaus, Radiocarbon Dating and Faunal Stable Isotopes for the Galeria Principală, Peştera Muierii, Baia de Fier, Gorj County, Romania, Materiale şi Cercetări Arheologice, 5, 2009, p.15-20.

 • Ştefan Dorondel, Ethnicinost, darjava I dostip do prirodni resursi v Iugoistotcna Evropa. Sluceaiat na rudarime, Bulgarskaia Folklor, an XXX, Nr. 1, 2009, pag. 72 – 86.

 • Ştefan Dorondel, La moartea lui Paul H. Stahl, Studii şi Comunicări de Etnologie, Vol. 22, 2008, pag. 209 – 212.

 • Ştefan Dorondel, Thomas Sikor, Johannes Stahl, Transparence de l'administration foncière en Albanie et en Roumanie, în: L'enchâssement social de la question foncière dans les Balkans, număr special al Options Méditerranéennes, 82, 2009, p.55-64.

 • Ştefan Dorondel, Thomas Sikor, Johannes Stahl, The Institutionalization of Property Rights in Albanian and Romanian Biodiversity Conservation, International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 8 (1), 2009, p57-63.

 • Ştefan Dorondel, Passats conflictius: negociació de la propietat I reforma agrària en un poble de Romania, Revista d’Etnologia de Catalunya, 34, 2009, pag. 52 – 61

 • Miu Georgeta, Botezatu Dan, Preliminary anthropological investigations on the intra-carpathian space in the IXth and Xth centuries. The pre-feudal necropolis of Alba Iulia, Memoriile Secţiilor Ştiintifice ale Academiei Române, XXXI, 2009, 205-216.

 • Gheorghiţă Geană, Rostirea românească: un individual cu înzestrare ontologică, în Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates, Mona Mamulea (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V, 2009, Bucureşti, Editura Academiei Române, p.14-27.

 • Eleonora Luca, Corneliu Vulpe, Monica Petrescu, Lăcrămioara Petre, Marius Radu: Aspects concernant le développement des enfants écoliers avec déficiences de la vue selon les indices céphalo-faciaux, Annuaire Roumain d’Anthropologie, Ed. Academiei Române, T. 46, 2009, p.13-18.

 • Marin Constantin, "Mestesugurile taranesti si arta populara in Romania", Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei - IX, 2009, pp. 257-278.

 • Marin Constantin, "Socio-Economic Aspects of Artisanship among Ethnic Minorities in the 2000s Romania", Revista de Etnografie si Folclor / Journal of Ethnography and Folklore, Institutul de Etnografie si Folclor "Constantin Brailoiu", 1-2 / 2009, pp. 119-133.

 • Liviu Măntescu, Héritage et représentation sociale des ressources naturelle en propriété commune en Vrancea, Options méditerranéennes, Séries A (82), 2009, pag. 79 – 92.

 • Monneuse Marie-Odile, Glavce Cristiana, Iancu Emilia, L’homme et l’eau de boisson: une perspective anthropologique et culturelle, "Natura şi Omul", Ed. Bioedit, vol. 17 nr. 2, 2009, p.7-18.

 • Marie-Odile Monneuse, Cristiana Glavce, Emilia Iancu, L'eau de boisson et le statut ponderal du consommateur: comparaison France – Roumanie, Natura şi Omul", Ed. Bioedit, vol. 17 nr. 2, 2009, pag. 27-34.

 • Sabina Stan, Valentin-Veron Toma, High-tech Romania? Commoditisation and Informal Relations in the Managerialist Informatisation of the Romanian Health-Care System, Anthropology in Action, 16, 1 (2009): 56-71.

 • Simalcsik Angela, Simalcsik R.D.,Variability on of the percentiles of the Body Mass Index in the adolescents from the Republic of Moldova, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, Editura Academiei Române, XXXI, 2009.

 • Simalcsik Angela, Ştirbu Maria, Simalcsik Robert-Daniel, The influence of some socio-economic factors on the new born baby from the Republic of Moldova. Comparative aspects, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, XXXI, 2009, 217-224.

 • Andrei Soficaru, Mihai Constantinescu, Nicolae Miriţoiu, Date antropologice preliminare privind materialul osteologic de la Basarabi – Murfatlar (jud. Constanţa), Materiale şi Cercetări Arheologice, 5, 2009, p. 159 – 189.

 • Cristina Stan, Cristiana Glavce, „Estimation of weight self-perception and the knowledge degree regarding the adolescent’s alimentation”, Natura şi Omul", Ed. Bioedit, vol. 17 nr. 1, 2009, pag. 5-14.

 • Stîrcea-Crăciun, Matei, Brancusi, L’Ensemble de Targu-Jiu, Une approche d’antrhopologie symbolique, Revista de Etnografie şi Folclor, Editura Academiei, 2009, pp. 29- 33.

 • Ştirbu Maria, Simalcsik Angela, Simalcsik Robert-Daniel, Fedor George-Cătălin, The main size and cephalo-facial conformation in 3-6 year old children from the urban and rural areas Iaşi and their possible modifications in time, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, XXXI, 2009, 183-192.

 • Ţarcă Ana, Contributions to the study of the Pathology of Dermatoglyphics in Some Major Brain Affections, Anthropologie – BRNO, XLV/2-3, 2009, 275-282.

 • Ţarcă Ana, Dermatoglifia o nouă perspectivă pentru cercetările de antropologie biologică, Prelegeri Academice, VII, 2009.

 • Ţarcă Ana, Tuluc Elena, On the Pathology of Dermatoglyphics in Enuresis, Ann. Roum. Anthropol., 46, 2009, p.31-38.

 • Ţarcă Ana, New Contributions to the Dermatoglyphic Diagnosis of Infantile Autism, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, XXXI, 2009, 193-204.

 • F. Rovillé-Sausse, C. Glavce, Le corps humain et l’eau : les besoins hydriques et la consommation d’eau en france et en roumanie, "Natura şi Omul", Ed. Bioedit, vol. 17 nr. 2, 2009, pag. 19-26.

 • E. Trinkaus, A. Soficaru, A. Doboş, S. Constantin, J. Zilhão, M. Richards, Stable Isotope Evidence for Early Modern Human Diet in Southeastern Europe: Peştera cu Oase, Peştera Muierii and Peştera Cioclovina Uscată, Materiale şi Cercetări Arheologice, 5, 2009, p. 4 – 14.

Capitole în cărţi din tara:

 • Gheorghiţă Geană, Un «ex libris» pentru Constantin Noica, în Marin Diaconu (ed.), Modelul cultural Noica,, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009, pag. 245 – 254.

 • Gheorghiţă Geană, Valorile religioase constituie garda imunitară a întregului sistem de valori, în Daniel Drăgan (ed.), Zodia interogaţiei, Braşov, 2009, pag. 57–66. Reeditat în: 33 pentru totdeauna. Interviurile ASTREI, Editor şi „Argument”: Doru Munteanu. Braşov: Editura ASTRA, 2009, pag. 131–142.

 • Cristiana Glavce, Prefaţă, în Hava Haas “Nicu Haas pionier în antropologie – descoperitorul singurului schelet crucificat găsit până astăzi”, Ed. RCR print 2009, Bucureşti, pag. 1 – 3.

 • Toma Valentin Veron, Competenţă culturală şi comunicare clinică în domeniul medicinei generale, capitol în G. G. Constandache (ed.). 2009. Comunicarea – sugestie şi influenţă., Editura Sigma, Bucureşti.


Capitole in carti din străinătate:
 • Marin Constantin, "When Tradition is Given a Trademark. Artisanship within the Museum Folk Fairs in the 2000s Romania", in Alexander Kiossev, Petya Kabakcieva (eds.), "Rules" and "Roles". Fluid Institutions and Hybrid Identities in East European Transformation Processes, Freiburg Studies in Social Anthropology, Lit Verlag Publishers, Berlin, 2009, pp. 141-158.

 • Gabriel-Ionuţ Stoiciu, „Comparative Cultural Aspects of Work in Multinational Enterprises”, capitolul 11 din: László Kürti & Peter Skalník (eds), Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home, New York & London: Berghahn Books, 2009, pag. 252 – 269.