Lista lucrărilor publicate în cursul anului 2008

Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI

 • Baciu, Adina, Ciuhuţa, Mircea, Anthropological aspects regarding auditory deficiency. Researches in Romania, Proceedings of the Romanian Academy, Series B, vol. 9, issue 3, 2007, Edit. Academiei Române, pag. 241-246 (publicat în iulie 2008), ISSN: 1454-8267

 • Manuela Popescu, Olivia Popoviciu, Cristina Stan, Andrei Soficaru, Nicolae Miriţoiu, Cristiana Glavce „The condition of the dento-maxillary system in two historical ages. Anthropological study on skulls from Mesolithic era and the early Middle Ages, discovered and Romanian territory”, Proceedings the Romanian Academy, series B, vol.10, issue 3, sept-dec.2008, pag. 239-245, apărut în 2009

 • Milici Nicoleta, Cristiana Glavce, I.Popa, C.Ionescu-Tîrgovişte, F.Roville-Sausse, Relation entre IMC, circonférence de la taille et circonférence des hanches dans deux groupes d’enfants roumains provenant de milieu urbain, Anthropologie et Biométrie Humaine, tome 26 (3-4) pe 2008, ISSN: 1279-7863

 • Petre Lăcrămioara, Nutritional and biochemical aspects of a vegetarian diet on a sample from Romania, Proceedings of the Romanian Academy, Series B: Chemistry, Life Sciences and Geosciences, vol. 10, issues 1-2, ianuarie-august 2008, p. 85-90

 • Radu Elena, Luminiţa Oana Ciotaru: Risk factors in the nutritional behavior of teenagers, Proceedings of the Romanian Academy. Series B: Chemistry, Life Sciences and Geosciences, vol. 10, issues 1-2, ianuarie-august 2008, p. 77-84

 • Raicu Florina, R. Giuliani, V. Gatta, C. Palka, P. Guanciali Franchi, P. Lelli-Chiesa, S. Tumini, L.Stuppia, A Novel Mutation in the Ligand-Binding Domain of the Androgen Receptor gene (L790P) associated with Complete Androgen Insensitivity Syndrome, Asian Journal of Andrology Jul;10(4), pp. 687-691, 2008

 • Scheil D.G, Schmidt H.D., Vulpe C, Ţarcă A., Dermatoglyphic studies in Romania, Anthropologischer Anzeiger, Ed. Schweizerbart, Stuttgart, vol. 66, 2008, p. 273-279.

 • Stan Cristina, Cristiana Glavce, F.Roville-Sausse, Comparison of Self – Perception of Weight and Measured Height and Weight at Adolescents from Bucharest, Anthropologie et Biométrie Humaine, tome 26 (3-4) pe 2008, ISSN: 1279-7863

 • Ştirbu Maria, Miu Georgeta, Istrate Maria, On the main dimensions and cephalo-facial conformations of teen-agers from the urban and rural areas of Iaşi, an their time-induced modifications, Proceedings of the Romanian Academy, V.10, 2008.

 • Tete S, Mastrangelo F, Scioletti AP, Tranasi M, Raicu F, Paolantonio M, Stuppia L, Vinci R, Gherlone E, Ciampoli C, Sberna MT, Conti P. . Microarray expression profiling of human dental pulp from single subject. Clin. Invest. Med, 31(2), pp. E:55-61, 2008.


Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI:

Lucrări în reviste de specialitate din străinătate:
 • Dinu, A. Boroneanţ, A. Bălăşescu, A. Soficaru, Nicolae Miriţoiu, Mesolithic and Neolithic pigs of the northern Balkans: astragali vs. teeth as markers of domestication, Mesolithic Miscellany, 19, 1, 2008, p. 7 – 12. 

 • Stan Sabina, Valentin-Veron Toma, High-Tech Romania?Managerialism, the Market and Informal Relations in the Informatisation of the Romanian Health Care System, Joint Journal Edition of /Anthropology in Action/ and the /Irish Journal of Anthropology/ on “Anthropology, Design & Technology in Ireland”, Guest Eds: Adam Drazin and Pauline Garvey; pp. 37-42.


Lucrări apărute în Editura Academiei Române:

 • Geană Gheorghiţă, Devenirea pură şi lucrarea sinelui. Efectul epifenomenal al unor povestiri despre om”, în Revista de filosofie, tomul LIV, 2007 [apărut în 2008], nr. 5–6, pp. 535–538. (CNCSIS B).

 • Geană Gheorghiţă, Raluca Nicoleta Preda, “Ion Ghinoiu (coord.), Atlasul etnografic român, vol. II, Ocupaţiile”, recenzie-eseu, în Revista Română de Sociologie, vol. XIX, 2008. (CNCSIS B+).

 • Luca Eleonora, C.Vulpe, Lăcrămioara Petre, Monica Petrescu, M.Radu, Felicia Lucaci, Valeria Chiliment, Aspects concernant le développement métrique céphalo-facial des enfants écoliers avec déficiences de la vue, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.45, 2008, p.61-66. (CNCSIS B+)

 • Măntescu Liviu, Le cerf vaincu. Chasse à courre et néo-ruralité en Bretagne, Annuaire Roumain d’Anthropologie, T. 45, 2008, p. 111–122 (CNCSIS B).

 • Miriţoiu Nicolae, Die Anthropologische Analyse der vier Gräben aus Curtuişeni, Dacia, 52, 2008, p. 108 – 111 (CNCSIS B+).

 • Miu Georgeta, Preliminary anthropological date on the osteologic material exhumed from the Polocin („Islaz” Location) and Pogoneşti („La Movilă” Location) Cemetéries (Iveşti village), Annuaire Roum. Anthropol.,T. 45, 2008, p.17-26 (CNCSIS B+).

 • Miu Georgeta, The IVth century cemetery of Polocin, the “Islaz” location (Pogoneşti commune, Vaslui district). Preliminary anthropological investigations, Memoriile Secţiilor Ştiintifice ale Academiei Române, XXX, 2008, 183-190 (CNCSIS B).

 • Rada Cornelia, Repere ale antropogenezei, reprezentări cu relevanţă privind raporturile între sexe, Revista de Psihologie, Tomul 54, nr-1-2, 2008, pag, 129-138. (CNCSIS B).

 • Rada Cornelia, The assisted reproduction – an anthropological approach, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.45, p.67-78, 2008. (CNCSIS B+)

 • Cardoş, A. Soficaru, A. Kroll, Al. Rodewald, Ancient DNA studies on human fossils founding at Costişa (Romania) dating from Bronze Age, Dacia, 52, 2008, p. 55 – 67 (cotată CNCSIS B+).

 • Soficaru Andrei D., Human Osteological Remains From Costişa, Romania – Anthropological Analyses, Dacia, 52, 2008, p. 33 – 54 (CNCSIS B+).

 • Ştirbu Maria, Simalcsik Angela,. Simalcsik R.D, Fedor C., Aspects on the growth and development of 3-6 year old children from some rural communities of the Iassy district, comparatively with a similar sample group from the city Iassy, Memoriile Ştiinţifice ale Academiei Române, XXX, 2008, 155-167 (CNCSIS B).

 • Ţarcă Ana, Barabolski C., New Considerations on the Dermatoglyphics Pathology in Infantile Autism, Ann. Roum. Anthropol., T.45, 2008, 93-100 (CNCSIS B+);

 • Ţarcă Ana, Contributions to the Dermatoglyphic Diagnosis of Juvenile Delinquence, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, XXX, 2008, 169-182 (CNCSIS B).

 • Vulpe Corneliu, Eleonora Luca, Monica Petrescu, Observations concernant les dermatoglyphes digito-palmaires chez deux populations de l’Olténie, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.45, 2008, p.101-109. (CNCSIS B+)Lucrări apărute în alte reviste cotate:

 • Cristiana Glavce, Gheorghiţă Geană : “Traian Herseni – antropolog”, în Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor “Constantin Brăiloiu”, serie nouă, tomul XIX, 2008, pp. 353–358.

 • Cristiana Glavce, Maria Moţa, Ion Popa, Monica Petrescu, Cristina Stan, Simona Popa: Evoluţia corpolenţei la adolescenţi (11-18 ani) şi factori modelatori, Revista de Igienă şi Sănătate publică, vol. 58, Nr. 2, 2008, p.115-123.

 • Cristiana Ciovică, Cristiana Glavce, Monica Petrescu, Adina Baciu: Studiul creşterii şi dezvoltării fizice a copiilor talasemici, Revista de Igienă şi Sănătate publică, vol. 58, Nr. 2, 2008, p.107-114.

 • Cristina Stan, Cristiana Glavce: Estimation of weight self-perception and the knowledge degree regarding the adolescent’s alimentation, „Natura si omul”, vol.XVIII, 2008, Editura Bioedit, Ploiesti, pag.5-13.

 • Cristiana Glavce, Gheorghiţă Geană : “Traian Herseni – antropolog”, în Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor “Constantin Brăiloiu”, serie nouă, tomul XIX, 2008, pp. 353–358

 • Guja, Cornelia, Voinea, V., Baciu, Adina, Ciuhuţa, M., Crişan, Daniela, Fractal analysis of palmar electrographic images. Anthropological perspectives, Journal of Medicine and Life, “Carol Davila” University Press, vol. 1, nr. 4, 2008, pag. 461-472 (CNCSIS B+)

 • Simalcsik Angela, Simalcsik R.D., Variabilitatea creşterii şi dezvoltării fizice a adolescenţilor din Republica Moldova. Studiu realizat în intervalul 1999-2005, Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, Edit. Cantes, vol. VII, nr. 1, 2008, 42-47; (CNCSIS B).

 • Simalcsik Angela, Simalcsik R.D., Aspecte privind nivelul de dezvoltare fizica a nou-nascutului, Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, Edit. Cantes, vol. VII, nr. 4, 2008; (CNCSIS B).

 • Ştirbu Maria, Simalcsik Angela, Simalcsik R.D., Fedor C.G., Variabilitatea indicelui Quetelet (BMI) la copii si adolescenti, Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie, Edit. Cantes, vol. VII, nr. 4, 2008; (CNCSIS B).

 • Ţarcă Ana, Particularităţile tabloului dermatoglific digital al copiilor handicapaţi mintal, Revista Română de Anatomie funcţională şi Clinică, macro şi microscopică şi de Antropologie, VII, 1, 2008, 18-22 (CNCSIS B).

 • Ţarcă Ana, Consideraţii privind incidenţa unor markeri dermatoglifici în câteva afecţiuni congenitale şi ereditare, Revista Română de Anatomie funcţională şi Clinică, macro şi microscopică şi de Antropologie, VII, 4, 2008 (CNCSIS B).

 • Ţarcă Ana, New Dermatoglyphics Investigations on Infantile Autism, Journal of Preventive Medicine, 2008, vol. 16 (1-2), 69-76 (CNCSIS B).Capitole în cărţi monografice

Din ţară:
 • Ailincăi Sorin, Mihai Constantinescu, O groapă cu oseminte umane descoperită în aşezarea culturii Babadag de la Enisala-Palanca. În: Ailincăi S., Micu C., Mihail Fl. (eds.), Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare.

 • Constantinescu Mihai, Nicolae Miriţoiu, Anthropological analysis of the human osteological remains from Niculiţel-Cornet site, V. Sârbu (ed.), International Colloquium „Funerary Practices in Central and Easthern Europe (10th c. BC - 3th c. AD)” Tulcea (Dobrudja - Romania), October pp. 9 – 11, 2008.

 • Iordan Constantin, Stefan Dorondel, Stelu Serban, Romanian-speaking population in the Bulgarian post-communist historiography and sociology. Selective bibliography. In: S. Serban (ed.): Transborder Identities. Romanian-Speaking Population in Bulgaria, Bucharest, Paideia, 2008, pp. 355-402.

 • Dorondel Stefan. Ethnicity, State, and Natural Resources in the Southeastern Europe. The Rudari Case. In: S. Serban (ed.): Transborder Identities. Romanian-Speaking Population in Bulgaria, Bucharest, Paideia, 2008, pp. 215-240.

 • Geană Gheorghiţă, Cuvânt de întâmpinare: Ethnographia rediviva – Prefaţă la volumul S. Mehedinţi, Ethnos, Focşani, Editura Terra, 2008, pp. IX–XVIII [ediţie în premieră, după un manuscris până acum considerat pierdut; editura este recunoscută de CNCS].

 • Geană Gheorghiţă, Complexul problematic emic–etic. Aspecte antropologice şi implicaţii filosofice, în Angela Botez (coord.), Studii de epistemologia ştiinţelor sociale, Editura Academiei, 2008.

 • Miriţoiu Nicolae, Mihai Constantinescu, Analiza antropologică a scheletului din mormântul de epoca migraţilor descoperit în castrul de la Turda, în M. Bărbulescu (ed.), Mormântul princiar germanic de la Turda, Cluj - Napoca , 2008 (ediţie bilingvă romană – germană).

 • Soficaru Andrei, Nicolae Miriţoiu, Anthropological determination of the human cremated bones from Olteni, Covasna County, în V. Sîrbu & D.L. Vaida (eds.), Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South – Eastern Europe, Cluj – Napoca, 2008.

 • Stîrcea-Crăciun Matei, Cuvânt introductiv în volumul: Hortensia Masichievici-Mişu, O profesiune de credinţă, Ed. Anima, 2008, 232 p. cf. pp. 4-5, (versiuni în limba română şi în limba germană).


Din străinătate:
 • Stefan Dorondel, ‘They should be killed’: forest restitution, ethnic groups, and patronage in postsocialist Romania. In: D. Fay, D. James (eds.): ‘Restoring what was ours’: the rights and wrongs of land restitution, London, Routledge, 2008, pp. 43-66.Participare la elaborarea de lucrări de amploare: atlase, dicţionare, enciclopedii, alte lucrări similare:

Din ţară:
 • Radu Elena, Ştirbu Maria, Glavce Cristiana, Ţarcă Ana, Ciotaru Luminiţa Oana, Atlasul Antropologic al Moldovei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 892 p.

 • Ţarcă Mihai, Ţarcă Viorel, Ţarcă Ana, Ţarcă Mihaela, Mic dicţionar de demografie multilingv, Edit. Junimea, 2008, 235p.Cărţi de autor publicate :

Din ţară:

 • Baciu Adina, Deficienţa auditivă. Incapacitate. Handicap – Concepte antropologice, Edit. Cartea Universitară, Bucureşti, 2008, p. 398

 • Constantin Marin, Artizanatul ţărănesc din România anilor 2002-2008, Editura Etnologică, Bucureşti, 2008, 230 pagini.

 • Glavce Cristiana, Emilia Elena Iancu, Elemente de Tipologie constituţională, (reeditată), Ed. Bioedit, Ploieşti, ISBN 978-973, 2008, p.

 • Guja Cornelia, Baciu, Adina, General Anthropology Guide – Interfaces Theory Vision, Edit. Universitară ,,Carol Davila”, Bucureşti, 2008, p. 170

 • Guja, Cornelia, Antropologie informaţională, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 450.

 • Rada Cornelia, Prejbeanu Ileana, Comportamentul sexual uman, Coordonate antropologice şi psiho-medicale, Editura Medicală Universitară Craiova, Craiova, 2008, 166 p.

 • Toma Valentin-Veron, Alexandru Sutzu. Începuturile psihiatriei ştiinţifice în România secolului al XIX-lea, Editura Dominor, Bucureşti ; 270 pg.

 • Toma Valentin-Veron, Dosarul clinic al pacientului în psihiatrie. Un model organo-dinamic, Editura Dominor, Bucureşti (variantă CD-ROM) ; 100 pg.Cărţi coordonate (editate) inclusiv Proceedings-suri:

Din ţară:
 • Toma Valentin-Veron, (coord). Bătrâneţea. Îmbătrânirea normală şi patologică. Instituţionalizare şi tratament. Studii şi teorii româneşti. Secolele XIX-XX, Editura Dominor, Bucureşti (Volumul 1; aprox. 250 pg).