Lista lucrărilor publicate în cursul anului 2006

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate

 • Catana-Negreanu Cosmin, Roxana Albu, Cristiana Glavce, Apolipoprotein E genotype in the romanian population, association with risk factors for metabolic syndrome,  Biology, 21 ian.2006, p.25-29. ISI

 • Geană Gheorghiţă, “The Carpathian Folk Fairs and the Origins of National Consciousness among Romanians”, în Nationalities Papers, vol. 34, no. 1, March 2006, pp. 91–110 (revista este tipărită de editura Routledge şi apare sub egida Association for the Study of Nationalities, cu sediul la University of North Carolina, Charlotte – USA).

 • Glavce Cristiana, Laufer Dan, Grasa Cătălin, Horst Schmidt, Richard David-Rus, Notes on the history of the Aromanians with an emphasis on Aromanian migration to Dobroudja, Romania, Documenti, an II, nr. 4 (12), Skopje, 2006, pp. 11-19

 • Rada Cornelia, Glavce Cristiana, Manolescu Suzana, The romanian family and the sustainable development, in "Identity, Globalization and Universality in the Eastern an Central European Area - Evolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period: Experiences, Meanings, Lessons" - volume I, ISBN (10) 973-739-259-0, ISBN (13) 978-973-739-259-6, "Lucian Blaga" University Publishing House, Sibiu, 2006, p.379-386.

 • Glavce Cristiana, Dana Sandu, Nicoleta Milici, Françoise Roville-Sausse, Ligia Apavaloae, Cristina Stan, Ion Popa, L’évolution de la corpulence chez les enfants et les adolescents dans les derniers 15 ans a Bucarest, Biométrie Humaine et Anthropologie, T. 24, nr.3-4, 2006, p.209-220.

 • Rada Cornelia, Cristiana Glavce, Suzana Manolescu, The Anthropological Research Centre of Romanian Academy Bucharest, in "Identity, Globalization and Universality in the Eastern an Central European Area - Evolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period: Experiences, Meanings, Lessons" - volume I, ISBN (10) 973-739-259-0, ISBN (13) 978-973-739-259-6, 479 pagini, "Lucian Blaga" University Publishing House, Sibiu, 2006, p.379-386.

 • Răutu Radu, Connotations traditionnelles dans le milieu mental et culturel roumain, Études et documents balkaniques et méditerranéens, 30, Paris, 2006, pp.43-53.

 • Scheil H.G., H.D. Schmidt, S. Baltova, D. Djordjevic, C. Vulpe, D. Sivakova, L. Efremovska – „Dermatoglyphic Studies in Easten and South-Eastern Europe”, Anthropologischer Anyeiger, 2005, vol.63, p. 393-399, Ed. Schweizerbart, Stuttgart.

 • Andrei Soficaru, Adrian Doboş, Erik Trinkaus, Early modern humans from the Peştera Muierii, Baia de Fier, Romania, Proceedings of the National Academy of Sciences, 103, 2006, p. 17196-1720, ISI
 • Stan C., Glavce C., Roville-Sausse F., Apavaloae L., Sandu D., Monneuse M.O., Milici N.,  Etude transversale du comportement alimentaire des enfants et des adolescents de Bucarest, Biometrie humaine et Anthropologie, Tome 24-No 1/2, 2006, p. 65-74

 

Lista articolelor ştiinţifice din reviste si a capitolelor din cărţi aparute la Editura Academiei Române

 • Baciu Adina, Liana Nedeianu, Aurelia Stănuică, Crina Bouleanu, Anthropological research on a lot of auditory deficients, Annuaire Roumain d’ Anthropologie, tome 43, Ed. Academiei Române, 2006, 15 pag.

 • Glavce Cristiana, Elena Radu, Luminita Ciotaru, Alexandra Macovei, Ion Popa, Ligia Apavaloaie, Camelia Sandru, The somatic constitution in Transylvania rural population, Ann.Roum. Anthropol.2006, t.43.

 • Glavce Cristiana, Milici Nicoleta, Stan Cristina, Apăvăloae Ligia,  Obezitatea – o problemă de sănătate şi imagine de sine, Anuarul Inst. de etnografie şi folclor « Constantin Brăiloiu », tom 17, pg 293-296, Ed. Academiei, 2006.

 • Guja, Cornelia, Race concept in interface theory, Annuaire Roumain d’ Anthropologie, tome 43, Ed. Academiei Române, 2006, 15 pag.

 • Luca Eleonora, C.Vulpe, Monica Petrescu, Lăcrămioara Mureşan, Marius Radu, Nicolae Leasevici – “Aspects bio-médicaux et sociaux concernant les enfants sourds-muets d’une école spéciale de bucarest”, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.43, 2006, Ed. Academiei Române,

 • Marin Constantin, “Focus Group in the Management of Human Resources in the Rocar Factory, Bucharest”, în Annuaire Roumain d’Anthropologie, nr. 43/2006

 • Miu Georgeta - Cimitirul de tip Noua de la Crasnaleuca (jud. Botoşani). Observaţii antropologice, Memoriile Secţiilor Stiinţifice ale Academiei Române, 2006, seria IV, t. XXVII, Edit. Academiei Române, 245-254.

 • Mureşan Lăcrămioara, „Antropo-medical and cultural aspectsof an ovo-lacto-vegetarian sample comparative with an omnivorous one”, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.43, 2006, Ed. Academiei Române.

 • Rada Cornelia, Balăceanu Stolnici Constantin, Relaţiile sexuale în afara cupului, Revista de Psihologie, Tomul 52, nr. 3-4/2006, p.255-270

 • Rada Cornelia, Glavce Cristiana Suzana, Disparităţi privind mortalitatea infantilă şi cauzele de natură economică, Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor ,,Constatin Brăiloiu”, tomul 17, 2006, p. 297-307

 • Rada Cornelia, Sănătatea reproducerii din perespectivă antropologică, Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor ,,Constatin Brăiloiu”, Tomul 17, 2006, p. 309-313

 • Radu Elena, Luminita Ciotaru, Cristiana Glavce, Alexandra Macovei, Camelia Sandru, Body mass in Transylvanian urban population, Ann.Roum. Anthropol.2006, t.43.

 • Simalcsik Angela - Creşterea şi dezvoltarea copiilor şi adolescenţilor cu vârsta cuprinsã între 10 şi 16 ani din Republica Moldova, Memoriile Secţiilor Stiinţifice ale Academiei Române, 2005

 • Stirbu Maria - Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea cucutenianã de la Scânteia, jud. Iaşi, Arheologia Moldovei, 2006, XXVII, Edit. Academiei Române, 301-304.

 • Stirbu Maria, Miu Georgeta, Istrate Maria - Date comparative privind tipul constituţional la copiii de 7-11 ani din douã medii ecologice diferite, Memoriile Secţiilor Stiinţifice ale Academiei Române, 2006, seria IV, t. XXVII, Edit. Academiei Române, 203-214.

 • Stirbu Maria, Miu Georgeta, Istrate Maria - On the growth of the main cephalo-facial sizes in 7-10 years old children from the rural and the urban area of Iaşi and their time-induced modifications, Ann. Roum. Anthropol., 43, 2006

 • Ţarcã Ana, Barabolski C. - Contribuţii la diagnoza dermatoglificã a paraliziilor cerebrale, Memoriile Secţiilor Stiinţifice ale Academiei Române, 2006, seria IV, t. XXVII, Edit. Academiei Române,  223-236.

 • Vulpe C., Eleonora Luca – „La structure anthropologique de la population de Nămoloasa et Corod (département Galaţi)”, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.43, 2006, Ed. Academiei Române,

 

Lista articolelor ştiinţifice  apărute în acest an în reviste de specialitate din ţară şi lista capitolelor din cărţi apărute în ţară

 • Albu Adriana, Viorica Gavăt, Rada Cornelia, Evaluarea dezvoltării neuro-psihomotorii la copilul preşcolar, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 166-169

 • Baciu, Adina, Guja, Cornelia, Prezenţa apei în filogeneza şi ontogeneza omului, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 28-35

 • Ciotaru Luminiţa, Elena Radu, Alexandra Macovei, VALENŢELE ANTROPOLOGICE ALE BMI ÎN CERCETAREA DE ANTROPOLOGIE MEDICALĂ POPULAŢIONALĂ, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 127-129

 • Geană Gheorghiţă, “Aforistica lui S. Mehedinţi”, în Buletinul Asociaţiei “Simion Mehedinţi”, 10, 2006, pp. 21–26.

 • Geană Gheorghiţă, “Libertatea presei: de la drept la sminteală” [articol de apărare a antropologiei culturale româneşti faţă de unele acuzaţii din presă], în Sociologie Românească, anul IV, nr. 1, 2006, pp. 233–236.

 • Glavce Cristiana, Laura Şerbănescu, Cornelia Rada, Emilia Iancu, Influenţa sentimentului de însingurare asupra corpolenţei la persoanele de vârsta a iii-a, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp.109-116

 • Guja Cornelia, Baciu Adina, Calităţi informaţionale ale omului – mijloc adaptativ de comunicare şi de apărare, volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice “Strategii XXI” cu tema: “Securitatea şi apărarea spaţiului sud-est european, în contextul transformărilor de la începutul mileniului III”, secţiunea 13: Acţiuni energo-informaţionale, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2006, pag. 5-16

 • Guja, Cornelia, Baciu, Adina, Aspecte privind o “Antropologie a apei” (Aspects on the “Anthropology of Water”), Lucrările celui de-al III-lea Congres “Apa- un miracol”, ediţie bilingvă, Edit. Europa Nova, Bucureşti, 2006,  pag. 531-561

 • Guja, Cornelia, Baciu, Adina, Cercetări biofizice şi electrofoziologice asupra apei – factor vital fundamental, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 7-27

 • Guja, Cornelia, Godeanu, Marioara, Baciu, Adina, Cercetări comparative asupra unor tipuri de apă cu metoda electronografică (Comparative assessment of various types of water by electronography), Lucrările celui de-al III-lea Congres “Apa- un miracol”, ediţie bilingvă, Edit. Europa Nova, Bucureşti, 2006,  pag. 638-653

 • Leasevici Nicolae, Caracteristicile spirituale ale apei în ortodoxie, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 42-44

 • Macovei Alexandra, Elena Radu, Luminiţa Ciotaru, Mihaela Pavel, Patternuri alimentare în rândul copiilor şi adolescenţilor, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 129-137

 • Milici Nicoleta, Cristiana Glavce, Apa – esenţa vieţii, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 205-210

 • Mureşan Lăcrămioara, Aspecte istorico-geografice ale alimentaţiei în spaţiul românesc, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 117-121

 • Mureşan Lăcrămioara, Nicoleta Milici, Alexandra Macovei, Importanţa apei în alimentaţie, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 39-41

 • Rada Cornelia, Calitatea sistemului instructiv-educativ românesc în ,,Europa cunoaşterii”, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 138-149

 • Rada Cornelia, Disparităţi privind mortalitatea infantilă şi cauzele de natură economică, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 158-165

 • Rada Cornelia, Glavce Cristiana, Manolescu Suzana, The romanian family and the sustainable development The International Economic Conference / The Preconference for the International Economic History Congress (Helsinki, Finland, 21-25 august 2006), "Identity, Globalization and Universality in the Eastern an Central European Area - Evolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period: Experiences, Meanings, Lessons" - volume I, ISBN (10) 973-739-259-0, ISBN (13) 978-973-739-259-6, 479 pagini, "Lucian Blaga" University Publishing House, Sibiu, 2006, p.379-386.

 • Rada Cornelia, Glavce Cristiana, The teaching and educational system at the beginning of the third millenium, revista Annals of Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations, Approximation and Convexity, vol 4, Cluj-Napoca 2006, p. 209-218. ISBN 1584-4536 (C).

 • Rada Cornelia, Multicoliniaritatea  în estimarea antropologică prin regresie liniară, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 150-157

 • Radu Elena, Cristiana Glavce, Claudia Niculescu, Luminiţa Oana Ciotaru, Ligia Apăvăloaie, Alexandra Macovei, Perspectiva antropologică în industria confecţiilor pentru bărbaţi, Industria textilă nr. 1, 2006

 • Radu Elena, Luminiţa Oana Ciotaru, Alexandra Macovei, PERSPECTIVE ÎN ANTROPOLOGIA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ (SĂNĂTATEA NUTRIŢIONALĂ LA ADOLESCENŢI), „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 125-126

 • Răutu Radu, Viorica Nicolau, Valentin Toma, «Pattern» tradiţional la confruntarea a două culturi, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 122-124

 • Sandulache S., C. Glavce, M. Sandulache, Bălăceanu Stolnici, Grupuri etnico-religioase din România – corelatii intre stilul de viata si starea de sanatate, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 211-216

 • Sârbu Doiniţa, Cristiana Glavce, Elena Radu, Cristina Stan, Emilia Iancu, Studiul relaţiei dintre osteoporoză şi menopauză în cadrul unei populaţii urbane, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 170-175

 • Simalcsik Angela, Aspecte ale procesului de maturizare sexualã la fetele din Republica Moldova, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 191-196

 • Stirbu Maria, Istrate Maria, Stupu Monalisa - Evolution of Longevity in the predominantly catholic population of Butea (Iassy district) along the XX-th century, Analele Stiinţifice ale Univ. ,,Al.I.Cuza”, Iaşi, 2006, s. Biologie animalã, t. LI, 253-260.

 • Stirbu Maria, Miu Georgeta, Istrate Maria, Stupu Monalisa, Simalcsik R., Fedor C., Tipul constituţional la un lot de copii şi adolescenţi din municipiul Iaşi comparativ cu un lot din mediul rural al jud. Iaşi, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 176-182

 • Stîrcea-Crăciun, Matei Brâncuşi: Sărutul, O abordare de antropologie  simbolică, Observator cultural, nr. 73 (330) din 20-26 iulie 2006, pp. 16-17;

 • Stîrcea-Crăciun, Matei, Brâncuşi: Rugăciune, O abordare de antropologie simbolică, Observator cultural, nr. 78 (335) din 24-30 august 2006, pp. 16-17.)

 • Stîrcea-Crăciun, Matei: Brâncuşi: Domnişoara Pogany, O abordare de antropologe simbolică,  Observator cultural, nr. 89 [346], 9-15 noiembrie 2006, pp. 16-17.)

 • Stoiciu Gabriel-Ionuţ, “History and Anthropology, 16 (3), 2005”, recenzie, în revista Sociologie Românească, serie nouă, anul IV, nr. 1, 2006, pp. 251–254.

 • Stupu Monalisa, Cornelia Ursu, NOI DATE ASUPRA MODIFICÃRILOR ÎN CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA CEFALO-FACIALÃ ÎN ULTIMII 20 DE ANI LA COPIII DIN MEDIUL URBAN, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 197-204

 • Toma Valentin, Etapele gândirii lui Henri Ey reflectate în opera sa. Repere tematice, în volumul Congresului de Istoria Medicinii (A XXXVIII-a Reuniune Naţională de Istoria Medicinei şi a XIII-a Reuniune Naţională de Istoria Farmaciei), Braşov, 5 – 7 mai 2006, pp. 434-456.

 • Toma Valentin, Principii în nosologia organo-dinamică a lui Henri Ey, în volumul Congresului de Istoria Medicinii (A XXXVIII-a Reuniune Naţională de Istoria Medicinei şi a XIII-a Reuniune Naţională de Istoria Farmaciei), Braşov, 5 - 7 mai 2006, pp. 457-474.

 • Ţarcã Ana - Dermatoglyphics in Diabetes Mellitus Type 2 (T2DM) or Non-insulinodependent, Journal of Preventive Medicine, Iaşi, 2006, 14 (1-2), 60-71, www.pub-health-iasi.ro.

 • Ţarcã Ana - Modificãri cu implicaţii medicale în tabloul dermatoglific al pacienţilor cu paralizii cerebrale, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 183-190

 • Vulpe Corneliu, Eleonora Luca, Investigaţii antropologice din clisura Dunării înainte de formarea lacului de acumulare, „Omul şi Natura”, vol.XVI, Editura Bioedit, Ploieşti, 2006, pp. 45-54

 

Lista cărţilor apărute în Editura Academiei

 • Glavce Cristiana, Elena Radu, Atlasul Antropologic al Transilvaniei, vol.II, Editura Academiei Române, 184 pag., 2006.

 • I. Oprescu, Cristiana Glavce, Ştefan Marius Milcu –Însemnări memorialistice, Ed. Academia Română, 2006, 306p.

 

Lista cărţilor apărute în alte edituri consacrate din ţară

 • Bălăceanu-Stolnici Constantin, Adriana Boroşanu, Magdalena Berescu, De la Neurobiologie la Neuropsihologie, Ed Fundaţiei « Andrei Şaguna », Constanţa, 2006, 528 pagini.

 • Toma Valentin, Adrian Majuru (coord), Nebunia. O antropologie istorică românească, Editura Paralela 45 (2006)

 • Bălăceanu Stolnici Constantin, Glavce Cristiana, Raicu Florina, Apăvăloae Ligia, Incursiune în antropogeneză, Ed. Medicală, 2006, 127 pagini.

 • Bălăceanu Stolnici Constantin, Apăvăloae Ligia, Antropogeneza şi geneza culturii, Editura Ziua, 2006, 163 pag.

 • Relu Cocoş, Laurenţiu Bohîlţea, Florina Raicu, Daniela Neagoş, Metode şi principii in genetica molecularăa, Editura Medicală, 2006, 150 pag.

 

Lista capitolelor in volume apărute în ţară:

 • Geană G., “Elogiu ingeniozităţii umane” – prefaţă la volumul S. Mehedinţi, Etnografie, Focşani, Editura Terra, 2006, pp. IX–XVIII.

 • Geană G., Autenticul tratat”, text antologat, în “Dosarul” Eliade, XII, culegere de texte de Mircea Handoca. Bucureşti, Editura Curtea veche, 2006, pp. 127–128.

 • Geană G., “În dezbatere – mitologia românească”, text antologat, în I. Oprişan, La hotarul dintre lumi. Studii de etnologie românească. Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2006, pp. 448–456.

 • Toma Valentin, Antropologia medicală, disciplină de graniţă, în G. G. Constandache (coord) Filosofia lui BA. Încercare asupra spiritului ştiinţelor contemporane, Editura Amaltea, Bucureşti.