Lista lucrărilor publicate în 2005


Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate

 • Geană Gheorghiţă, “Remembering Ancestors. Commemorative Rituals and the Foundation of Historicity”, in: History and Anthropology, editura Routledge, 16 (3), 2005, 349-361.  .

 • Constantin Marin, “Transhumance et migration en Roumanie, au 20ème siècle”, in Études Balkaniques et Meditéranéennes, Paris, 29 / 2005, pp. 3-8  .

 • Stîrcea-Crăciun Matei, Le fils prodigue, ou l’éloquence par l’objet, Une approche d’anthropologie symbolique, Ligeia, Dossiers sur l’art, Janvier-Juin 2005, pp.132-139.

 • Giovanna Vinci, Florina Raicu, Luis Popa, Olivia Popa, Relu Cocos, Ken McElreavey, A deletion of a novel heat shock gene on the Y chromosome associated with azoospermia, Molecular Human Reproduction, 2005 11(4):295-298;

 • Răutu, Radu, Vintilă Mihăilescu, Viorica Nicolau, Valentin Toma, M.Ghiorghiu, La mémoire médiatique: un cas de nouvelle ritualisation. « La mort à l’écran » ou « l’enterrement vivant », în Etudes roumaines et aroumaines. Studii româneşti si aromâneşti, IX, Paris – Bucarest, 2005, 37-42.

 • Glavce Cristiana, Françoise Roville-Sausse, Florina Raicu,    Modifications de la typologie cephalo-faciale  pendant la croissance (4-12 ans), Biometrie Humaine, T.22, nr.3-4

 • Apavaloae Ligia, Fraçoise Roville-Sausse, Cristiana Glavce, Magdalena Bratu, Croissance de l’enfant roumain de 0 a 30 mois, Biometrie Humaine, T.22, nr.3-4

 • Rada Cornelia, Victime ale violenţei domestice în România. Atitudinea post violenţă şi posibilităţi de schimbare a situaţiei de abuz, Centrul Naţional Stiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Chişinău, R. Moldova, 2005, pp. 350-358.

 

Lista articolelor ştiinţifice  apărute (sau capitolelor din cărţi) apărute în acest an în revistele Academiei Române

 • Baciu, Adina, Guja, Cornelia, The Human Bioelectrical Reactivity to the Influence of the Sounds , Ann. Roum. Anthr. 42, 2005, p. 93-100

 • Ciotaru Luminiţa, Elena Radu, Geographical variability of overweight, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, tom 41, pag. 83-94

 • Constantin Marin, “Ethnicity and Cultural Cohabitation in the Transylvanian Village of Zăbala”, in Annuaire Roumain d’Anthropologie, 41, 2004, 137-140.

 • Constantin Marin, “Religion, Social Descent, and Cultural Memory in the Village of Lăpuş (Maramureş)”, în Annuaie Roumain d’Anthropologie, 42, 2005.

 • Glavce Cristiana, Elena Radu, Claudia Niculescu, Emilia Visileanu, Ligia Apăvăloaie, Ciotaru Luminiţa Oana, Alexandra Macovei, Camelia Şandru, The update of Romanian anthropological contribution to light industry area, Annuaire Roumain d'Anthropologie, tom 42, 2005, p. 39-64

 • Glavce C., Rada C., Aspecte antropo-psihologice ale agresorilor şi ale victimelor, ,  Revista de Igienă şi Sănătate Publică, vol.54, nr.3, 2004, Ed. Cartea Universitară, 2005, p. 126-132

 • Guja Cornelia, Voicu Boşcaiu, Adina Baciu, Anda Dumitraşcu, Alina Pavel,   Mirela Debreţin, Types of adaptative variability in certain  intracranial calcification processes ( pineal  gland -  coroid plexus) -  Tipuri de variabilitate adaptativă în unele procese de calcificare fiziolologică intracraniană (Glanda pineală-Plexurile coroide), Annuaire Roumain d’ Anthropologie, tome 41, Ed. Academiei Române, 2004, pag. 95 -109

 • Guja Cornelia, Voicu Boşcaiu, Adina Baciu, Anda Dumitraşcu, Alina Pavel,   Mirela Debreţin, Types of adaptative variability in certain  intracranial calcification processes ( pineal  gland - coroid plexus), Annuaire Roumain d’ Anthropologie, tome 41, Ed. Academiei Române, 2004, pag. 95 –109

 • Guja, Cornelia, An important interface of the actual Homo sapience. Homo Internationalis , Ann. Roum. Anthr. 42, 2005, p. 141-150

 • Guja, Cornelia, Dumitraşcu, Anda, Boşcaiu, V., Baciu, Adina, Debreţin, Mirela; Pavel, Alina, Choroid Plexus – Pineal Gland Corelations. Medical Anthropology-Computed Tomography Studies. Intracranial Physiological Calcification, Acta Endocrinologica, Romanian Academy, vol.I, Nr.1, January-March, 2005, pag. 1-19

 • Istrate Maria - Consideraţii privind influenţa alimentaţiei asupra nivelurilor medii ale unor indicatori biochimici la unele populaţii din Moldova, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, s. IV, XXV, 163-167, Edit. Academiei Române.

 • Istrate Maria, Georgeta Miu - Interpopulational variability of the age involution of the dynamometric force in some populations from Moldavia, Ann. Roum. Anthropol., 41, 2004, Edit. Academiei Române, 35-41.

 • Istrate Maria, Georgeta Miu, C. Fedor - Involuţia cu vârsta a capacităţii vitale la unele populaţii din Moldova, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, s. IV, XXVI, 201-206, Edit. Academiei Române.

 • Istrate Maria, Maria Ştirbu - Evoluţia gradului de deschidere demografică în decursul secolului al XX-lea la unele populaţii din Moldova, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, 2004, seria IV, XXVII, 232-244.

 • Luca Eleonora, C.Vulpe, Monica Petrescu, M.Radu, N.Leasevici, Lăcrămioara Mureşan, Aspects concernant le développement physique des enfants écoliers sourds-muets (III), Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.42, 2005, p. 107-110

 • Luca Eleonora, C.Vulpe, Monica Petrescu, Marius Radu, Nicolae Leasevici, Lăcrămioara Mureşan, Le développement métrique céphalo-facial des enfants sourds-muets d’une école spéciale bucarestois, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.41, 2004, Ed. Academiei Române, 2005, p.13-18

 • Macovei Alexandra, Elena Radu, Luminiţa Oana Ciotaru, Mihaela Pavel, Nutritional behavior of children and adolescents, Annuaire Roumain d'Anthropologie, tom 42, 2005, p. 111-116

 • Miu Georgeta - Cimitirul de tip Noua de la Crasnaleuca (judeţul Botoşani). Observaţii antropologice, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, 2004, seria IV, XXVII, 245-254.Rada Cornelia, Cristiana Glavce, Mortalitatea, fenomen demografic consecinţă a nivelului de trai scăzut, Volumul I, Conferinţa Economică Internaţională Binomul sărăcie–bogăţie şi integrarea României în Uniunea Europeană, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga”, Sibiu, 20-21 mai 2005, p. 489-496

 • Miu Georgeta, D. Botezatu - Some preliminary results of the anthropological investigations on the south-Moldavia Mediaeval Romanian village the XVIth century (the middle-age necropolis of Vânători-Galaţi), Ann. Roum. Anthropol., 42, 2005, Edit. Academiei Române, 7-18.

 • Miu Georgeta, Dan Botezatu - Consideraţii paleodemografice asupra unor populaţii care au trăit în arealul geografic al Deltei Dunării în epoca fierului şi în perioada medievală, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, s. IV, XXV, 169-1177, Edit. Academiei Române.

 • Miu Georgeta, Maria Ştirbu, Maria Istrate - The medieval and the present catholic population in the village of Răchiteni (Iaşi) county). An anthropological study, Ann. Roum. Anthropol., 41, 2004, Edit. Academiei Române, 3-11.

 • Miu Georgeta, R. Simalcsik - Necropola feudal-timpurie de la Hudum (judeţul Botoşani). Studiu antropologic, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, s. IV, XXVI, 207-220, Edit. Academiei Române.

 • Mureşan Lăcrămioara, Eleonora Luca, Body mass index and blood pressure in ovo-lacto-vegetarians, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.42, 2005, p. 127-132

 • Rada Cornelia, Cristiana Glavce, Consumul de alcool şi violenţa domestică,  Revista de Igienă şi Sănătate Publică, vol.54, nr.3, 2004, Ed. Cartea Universitară, 2005, p. 119-125

 • Rada Cornelia, Glavce Cristiana, Psychological traits of the batters from the viewpoint of victims.  A case study, Annuaire Roumain D’Anthropologie, tomul 41, Ed. Academiei, Bucureşti, 2005, p. 127-133.

 • Rada Cornelia, Muşat Galina, Divorciality.  Demographic aspects, the perception of young people regarding the divorce, Annuaire Roumain D’Anthropologie, Tomul 42, 2005, p. 151-160

 • Radu Elena, Cristiana Glavce, Luminiţa Ciotaru, Alexandra Macovei, Camelia Şandru, Anthropology applied to design in Romanian light industry, Annuaire Roumain d'Anthropologie, tom 42, 2005, p. 19-38

 • Rada Cornelia, Rolul intelectualităţii şi culturii în procesul de integrare în structurile europene, Revista Academica, nr. 41-42, 2005, p. 72-73

 • Rada Cornelia, Tinerii şi divorţul, Studiu de caz, Coordonate demografice şi Socio-psihologice, Revista de psihologie, nr. 3-4, 2005.

 • Radu Elena, Cristiana Glavce, Luminiţa Ciotaru, Alexandra Macovei, Camelia Şandru, Anthropology applied to design in romanian light industry, Annuaire Roumain d'Antropologie, T.42/2005, p. 25-44

 • Radu Elena, Luminiţa Ciotaru, Camelia Şandru, Vulnerability to overweight in Romanian Population, Annuaire Roumain d'Anthropologie, tom 42, p. 101-106

 • Radu Elena, Luminiţa Ciotaru, Obesity from the viewpoint of Medical Anthropology, Annuaire Roumaine d`Anthropologie, tom 41, pag. 51-82

 • Răutu, Radu, Viorica Nicolau, Toma Valentin: Une dynamique socioculturelle en transition. Sociabilité et dé-ritualisation, în Annuaire Roumain d’Anthropologie, Tome 42/2005, p. 161-168

 • Soficaru Andrei Dorian, A skull with a possible sword stroke from Tropaeum Traiani, Ann. Roum. Anthropol. 42, Bucarest, 2005, p. 3-6

 • Ştirbu Maria, Angela Simalcsik, Robert Simalcsik, Monalisa Stupu - Evolution of longevity along the XXth century in the population of Răchiteni and Mirceşti (the Jassy district), Ann. Roum. Anthropol., 42, 2005, Edit. Academiei Române, 81-92.

 • Ştirbu Maria, Georgeta Miu, Maria Istrate - Date comparative privind tipul constituţional la copiii de 7-11 ani din două medii ecologice diferite, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, 2004, seria IV, XXVII, 203-214.

 • Ştirbu Maria, Georgeta Miu, Maria Istrate - Modification - in time - in the puberty of girls from two different ecological media, Ann. Roum. Anthropol., 41, 2004, Edit. Academiei Române, 43-50.

 • Ştirbu Maria, Georgeta Miu, Maria Istrate, C. Fedor, Monalisa Stupu, R. Simalcsik - Aspecte privind creşterea şi dezvoltarea copiilor de 7-10 ani din mediul rural, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, s. IV, XXV, 143-152, Edit. Academiei Române.

 • Ştirbu Maria, Monalisa Stupu, R. Simalcsik, C. Fedor - Noi date privind creşterea şi dezvoltarea adolescenţilor de 11-16 ani din unele comunităţi rurale ale jud. Iaşi, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, s. IV, XXVI, 175-186, Edit. Academiei Române.

 • Ţarcă Ana -  Patologia dermatoglifelor la epileptici, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice,   s. IV, XXV, 154-162, Edit. Academiei Române.

 • Ţarcă Ana - Contribuţii la diagnoza dermatoglifică a paraliziilor cerebrale, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, 2004, seria IV, XXVII, 223-236.

 • Ţarcă Ana - Contribuţii la diagnoza dermatoglifică a sindromului autist, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, s. IV, XXVI, 188-199, Edit. Academiei Române.

 • Ţarcă Ana - Studiul patologiei dermatoglifelor în colectivităţi închise demografic, Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, s. IV, XXV, 129-141, Edit. Academiei Române.

 • Ţarcă Ana - The contribution of Dermatoglyphics to the Prediction of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM), Ann. Roum. Anthropol., 42, 2005, Edit. Academiei Române, 117-126.

 • Ţarcă Ana - Utilization of the dermal configurations in the clinical diagnosis of  sequelary infantile encephalopathies (IEP), Ann. Roum., Anthropol., 41, 2004, Edit. Academiei Române,  109-119.

 • Vlădescu Maria, Ruxandra Băldescu, Point de vue genetique sur la classification de type „cluster” chez la population de Transylvanie – Roumanie, Annuaire Roumain

 • Vulpe C., Eleonora Luca, La structure dermatoglyphique des populations de Transylvanie, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.41, 2004, Ed. Academiei Române, 2005, p. 19-26,

 • Vulpe Corneliu, Ioana Popovici Bădărău, Maria Vlădescu, Aspects de la structure anthropologique chez les populations anciennes de Transylvanie, Annuaire Roumain D’Anthropologie, T.42, 2005, p. 65-80

 

Lista articolelor ştiinţifice  apărute în acest an în reviste de specialitate din ţară

 • Baciu Adina, Guja Cornelia, “Adaptarea bioelectrică a individului uman la influenţa sunetelor”, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 127-133

 • Cardos Georgeta, Veronica Stoian, Nicolae Miriţoiu, Andrei Soficaru, Alexandra Comsa, Alexander Rodewald, Importanţa cercetărilor de genetică umană moleculară pentru elucidarea structurii genetice a populaţiilor vechi de pe teritoriul României şi a gradului de înrudire genetică  cu populaţia românească actuală, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 7-16

 • Ciotaru Luminiţa, Elena Radu, Variabilitatea socio-profesională a excesului ponderal şi obezităţii, volumul Simpozionului naţional cu participare internaţională „Natura şi omul”, Cheia, ediţia a XV-a, 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 74-77

 • Fedor Cătălin - Credinţe religioase în societatea contemporană, Natura şi Omul, Ploieşti, Edit. Bioedit, 2005, 174-179.

 • Glavce Cristiana, Apăvăloae Ligia, Radu Elena, Claudia Niculescu, Îmbrăcămintea, şi o problemă antropologică, Industria textilă nr. 41, 2005, p.250-2.

 • Emilia Filipescu, Mioara Cretu, Manuela Avadanei, Florentina Poruschi, Claudia Niculescu, Cristiana Glavce, Calculul efectelor dinamice la marimi antropometrice pentru barbati, Revista Romana de Textile – Pielarie, Iasi, 2005, p.115-128.

 • Rada Cornelia, Cristiana Glavce, Elemente pentru un profil antropologic al victimelor şi al agresorilor, in Natura şi Omul, vol.15, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 35-43.

 • Rada Cornelia, Cristiana Glavce, Dimensiunea europeană a educaţiei. Realizarea educaţională, o componentă a indicelui dezvoltării umane, in Natura şi Omul, vol.15, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 137-141.

 • Milici Nicoleta, Cristiana Glavce, Carmen Mestecăneanu, Identificarea consecinţelor psiho-sociale ale osteoporozei, in Natura şi Omul, vol.15, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 96-101.

 • Stan Cristina, Cristiana Glavce, Ligia Apăvăloae, Obezitatea – o problemă a lumii moderne, in Natura şi Omul, vol.15, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p.89-95.

 • Şerbănescu Laura, Constantin Bălăceanu Stolnici, Glavce Cristiana, „Depresia varstnicului determinată de însingurare”, in Natura şi Omul, vol.15, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p.120-127.

 • Glavce Cristiana, Cornelia Rada, Atitudini şi opinii ale tinerilor privind comportamentul nupţial şi reproductiv, volumul Simpozionului naţional cu participare internaţională „Natura şi omul”, Cheia, ediţia a XV-a, 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 23-27

 • Glavce Cristiana, Dana Sandu, Sabina Popescu-Spineni, Lăcrămioara Mureşan, Prevenţia primordială în şcoală, în vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională „Natura şi Omul”, ediţia a XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 28-34

 • Guja Cornelia, Baciu Adina, Oprescu Ion, “Identitate  individuală, naţională, internaţională.  Homo Internaţional”, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul “, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 142-149

 • Istrate Maria, Georgeta Miu, Robert Simalcsik - Evoluţia gradului de deschidere demografică în decursul secolului XX într-o comunitate de confesiune predominant catolică din Moldova, Natura şi Omul, Edit. Bioedit, Ploieşti, 2005, 167-170.

 • Lazăr C. Al., A. D. Soficaru, Consideraţii preliminare asupra unor oase umane descopeerite în aşezarea gumelniţeană de la  Căscioarele-Ostrovel, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XXII, 2005, p. 297-316

 • Leasevici Nicolae, Mureşan Lăcrămioara, Coordonatele antropologice ale desăvârşirii spirituale în ortodoxie, în vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională „Natura şi Omul”, ediţia a XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 155-159

 • Luca Eleonora, C.Vulpe, Maria Vlădescu, Viorica Nicolau, Georgeta Badrajan, N.Leasevici, Monica Petrescu, Aspecte privind modificările diacronice în morfofizionomie şi pigmentaţie la populaţia adultă din zona Bran, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 58-69

 • Mihai Constantinescu, Nicolae Miriţoiu, Mormântul în cistă de la Mlăjet - analiză antropologică, Mousaios, X, 2005, p. 17-23.

 • Mihai Constantinescu, Nicolae Miriţoiu, Nicuşor Sultana, Analiza osemintelor din necropola de Epoca Bronzului de la Cârlomăneşti, Mousaios, X, 2005, p. 45-53.

 • Milici Nicoleta, Cristiana Glavce, Doinita Sarbu, Consecintele psiho-sociale ale osteoporozei, volumul Simpozionului naţional cu participare internaţională „Natura şi omul”, Cheia, ediţia a XV-a, 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 96-101

 • Miriţoiu Nicolae, Andrei D. Soficaru, Nicuşor M. Sultana, Mihaela M. Gătej, Mihai D. Constantinescu, Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano – bizantină de la Slava Rusă (jud. Tulcea), Peuce, II (XV), 2004, p.329 – 386

 • Miriţoiu Nicolae, Sultana Nicuşor, Soficaru Andrei, Asupra unui craniu preistoric dintr-o descoperire întămplătoare de la Schela Cladovei (jud. Mehedinţi), Studii de Preistorie nr. 2, 2005, Bucureşti, p. 47-73.

 • Mureşan Lăcrămioara, Dana Sandu, Eleonora Luca, N.Leasevici, Aspecte antropologice ale dietei ovo-lacto-vegetariene în România vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 78-84

 • Oprescu Ioan, Premise şi fundamente pentru predarea antropologică, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 70-73

 • Rada Cornelia Atitudinea victimei post violenţă, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 44-47

 • Rada Cornelia, Cristiana Glavce, Dimensiunea europeană a educaţiei. Realizarea educaţională, o componentă aindicelui dezvoltării umane, volumul Simpozionului naţional cu participare internaţională „Natura şi omul”, Cheia, ediţia a XV-a, 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 137-141

 • Rada Cornelia, Cristiana Glavce, Elemente pentru un profil antropologic al victimelor şi al agresorilor, volumul Simpozionului naţional cu participare internaţională „Natura şi omul”, Cheia, ediţia a XV-a, 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 35-43

 • Rada Cornelia, Cristiana Glavce, Ruperea capacităţii de protecţie a naţiunii prin agresiunea informaţională ascunsă, în vol. România şi consolidarea rolului acesteia ca furnizor de securitate, secţiunea Securitate şi siguranţa naţională vol I, coord. Liteanu Traian, Petrescu Stan, Editura A.N.I., 2005, p. 351-358.

 • Rada Cornelia, Glavce Cristiana, Mortalitatea, Fenomen demografic consecinţă a nivelului de trai scăzut, Volumul I, Binomul sărăcie–bogăţie şi integrarea României în Uniunea Europeană, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga”, Sibiu, 2005, p. 489-496.

 • Radu Elena, Luminiţa Ciotaru, Excesul ponderal şi predispoziţia pentru obezitate la români, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 189-195

 • Răutu Radu, Viorica Nicolau, Bogdan Nicolau,Toma Valentin, Mircea Ghiorghiu, Sociabilitate si de-ritualizare, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 150-154

 • Simalcsik Angela, Robert Daniel Simalcsik - Date comparative privind nivelul de dezvoltare fizică la adolescenţii din Republica Moldova, Natura şi Omul, Edit. Bioedit, Ploieşti, 2005, 160-166.

 • Stan Cristina, Cristiana Glavce, Ligia Apăvăloae, Obezitatea – o problemă a lumii moderne, volumul Simpozionului naţional cu participare internaţională „Natura şi omul”, Cheia, ediţia a XV-a, 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 89-95

 • Stîrcea-Crăciun Matei, Despre punctele arhimedice şi arta abstractă. Consideraţii despre sculptura lui Paul Neagu, volumul Simpozionului naţional cu participare internaţională „Natura şi omul”, Cheia, ediţia a XV-a, 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 199-212

 • Stîrcea-Crăciun, Matei, Şcoala din depozit, România literară, nr. 45, noiembrie 16-22, 2005, p. 24.

 • Stîrcea-Crăciun Matei, Dialoguri brâncuşiene cu maeştrii: Cuminţenia pământului, Cuvântul, anul XI (XVI), nr. 4 (334), aprilie 2005, p. 10).

 • Stupu Monalisa, M. Rusu, L. Rey - Aspecte privind creşterea şi dezvoltarea cefalo-facială şi modificările survenite în prezent la copiii de 6-12 ani, Natura şi Omul, Ploieşti, Edit. Bioedit, 2005, 122-126.

 • Şerbănescu Laura, Constantin Bălăceanu Stolnici, Glavce Cristiana, Iancu E.,  Depresia vârstnicului determinată de însingurare, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005

 • Ştirbu Maria - Consideraţii privind grupele sanguine din sistemul OAB la unele populaţii de confesiune majoritar catolică, Natura şi Omul, Edit. Bioedit, 2005,   118-121.

 • Ştirbu Maria, Georgeta Miu, Maria Istrate - Some aspects in the modifications - in time-  the growth and development in teen-agers from some rural communities of the Jassy county, Analele Ştiinţifice ale Univ. ,,Al. I. Cuza” Iaşi, secţia Biologie animală, 2005, L, 363-373.

 • Toma Valentin, « Principiul separaţiei » între planurile semiologic şi etiologic. Consecinţe asupra teoriei organo-dinamice a schizofreniei, în Psihiatru.ro, Nr. 1 iulie 2005, 12-14.

 • Toma Valentin, Niveluri ale cercetării etnografice aplicate în antropologia psihiatrică clinică, în Psihiatria şi psihofarmacologia prezentului, Nr. 1, 2005, 15-32

 • Toma, Valentin, Henri Ey. Omul şi opera,  în Psihiatru.ro, Nr. 1,  iulie 2005, 15

 • Ţarcă Ana - Consideraţii privind incidenţa distorsiunilor dermatoglifice în unele afecţiuni neuropsihice grave, Natura şi Omul, Ploieşti, Edit. Bioedit, 2005, XV, 109-117.

 • Ţarcă Ana - Dermatoglyphic in Insulin-Dependent Diabetes or Diabetes Mellitus, Journal of Preventive Medicine, Iaşi, 2005, 13 (1-2), 43-54.

 • Ţarcă Ana - Indicators of Dermatoglyphic Diagnosis of Sekelary Infantile Encephalopathyes,  Journal of Preventive Medicine, Iaşi, 2005, 13 (1-2), 34-42.

 • Ţarcă Ana - New contributions to the study of the Transverse Palmary Sulcus and of its Similar Ridge Formations, Analele Ştiinţifice ale Univ. ,,Al.I.Cuza” Iaşi, 2005, secţia Biologie animală, 2005, L, 375-388. 

 • Ursu Cornelia, Monalisa Stupu - Interferenţe clinice: aparat acusticovestibular - sistem stomatognat, în Patologia ORL, Iaşi, 2005, Edit. Ars Longa, 174-177.

 • Vlădescu Maria, Eleonora Luca, Corneliu Vulpe, Aspecte ale fenomenului secular trend la populaţia din Transilvania, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 85-88

 • Vulpe Corneliu, Eleonora Luca, M.Radu, Monica Petrescu, Unele aspecte dermatoglifice în context cu anumite modificări antropometrice şi morfofizionomice la un eşantion de copii hipoacuzici, vol. Simpozionului Naţional cu participare internaţională “Natura şi Omul“, ediţia XV-a, Cheia 25-26 nov. 2004, Ed. Bioedit, Ploieşti, 2005, p. 48-57


Lista cărţilor apărute în Editura Academiei

 • Elena Radu, Horst Schmidt, Cristiana Glavce, Atlasul Antropologic al Banatului de sud-est, Editura Academiei, Bucureşti, 2004, 315 p.

 • Maria Vlădescu, Corneliu Vulpe, Atlasul Antropologic a Transilvaniei, vol. I, Editura Academiei Române,  2005, 294 p.

 

Lista cărţilor apărute în alte edituri consacrate din ţară

 • Dorondel Ştefan, Apa şi moartea. Ritualuri funerare, simbolism acvatic şi structura lumii de dincolo în imaginarul ţărănesc, Bucureşti, Editura Paideia, 2005, 345 pp.

 • Dorondel Ştefan, Stelu Şerban (eds), Between East and West. Studies in Anthropology and Social History. Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2005, 527 pp.

 • Geană Gheorghiţă, Antropologia culturală. Un profil epistemologic, Ed. Criterion, Bucureşti, 2005, 246 p.

 

Capitole din cărţi apărute în ţară:

 • Dorondel Ştefan, “Land, Property, and Access in a Village in Postsocialist Romania”, în: Ştefan Dorondel and Stelu Şerban (eds), Between East and West. Studies in Anthropology and Social History, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2005, pp. 265-304.

 • Geană Gheorghiţă, “Cunoaşterea ca agresiune. Despre o altă ipostază a aşa-zisului rău”, în: Carmen Strungaru & Rainer Schubert (eds), Ce putem învăţa pentru om de la gâşte. 100 de ani de la naşterea lui Konrad Lorenz, Iaşi, Editura Polirom, 2005, pp. 109-123.

 • Geană Gheorghiţă, “Religia ca terapeutică socială”, în: Mircea Flonta, Hans-Klaus Keul & Jörn Rüsen (coord.), Religia şi societatea civilă, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2005, pp. 127-156.

 • Glavce Cristiana, “Îmbătrânirea populaţiei – cauze, consecinţe”, vol. nr.2, “Conferinţa de joi”, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2005, p.358-369

 • Glavce Cristiana, Termeni de antropologie, Dicţionarul Enciclopedic de Medicină, vol.2, coordonator Constantin Pârvu, Ed. Monitorul Oficial, 2005, p.