Lista lucrărilor publicate în cursul anului 2010

Cărţi:

 • Baciu Adina, Îndrumar de antropologie medicală, Edit. Universitară ,,Carol Davila”, Bucureşti, 2010.
 • Rada Cornelia, Tarcea Monica, Viaţa sexuală şi familia în mediul urban românesc. Studiul Rada-Tarcea, Editura Institutul European, Iaşi, 2010.
 • Adrian Dobos, Andrei Soficaru, Erik Trinkaus, The Prehistory and Paleontology of the Pestera Muierii (Romania), 2010.
 • Stîrcea-Crăciun Matei, Brâncuşi – Limbajele materiei, Studiu de hermeneutică a artei abstracte, Ed. Anima, Bucurest, 2010. 


Articole în reviste cotate ISI si/sau CNCSIS (A, B+, B)

 • S. Dorondel , Recenzie la Max Spoor (ed.), The Political Economy of Rural Livelihoods in Transition Economies. Land, Peasants and Rural Poverty in Transition, London, Routledge, 2008. In: Journal of Peasant Studies, 36(4), pp. 252-254, 2009 [Factor Impact: 0.600]

 • Alina Constantin, Gabriela Costache, Anca V. Sima, Cristiana S. Glavce, Maria Vladica, Doina L. Popov, Leptin G-2548A and leptin receptor Q223R gene polymorphisms are not associated with obesity in Romanian subjects, Biochemical and Biophysical Research Communications, 391, 2010,p.282-286 [ISI, Factor Impact 2.548]

 • Nicoleta Milici, A short history of the metabolic syndrome definitions. Procedeengs of the Romanian Academy, Series B: Chemistry, Life Sciences and Geoscience, 12, 2010, p. 13-20. [ISI indexed, CNCSIS B]
 • Rada Cornelia, Hudita Decebal, Manolescu Suzana, Prejbeanu Ileana, Zugravu Corina, Attitudinal and behavioral patterns, socio-demographical characteristics of risk for cervical cancer, Gineco.ro, Anul VI, Vol. 6, Nr. 20, 2/2010, p.102-108. [ISI index, CNCSIS A]

 • Rada Cornelia, Manolescu Suzana, Zugravu Corina, Albu Adriana, Geană Gheorghiţă, Divorces and marriages: important influential factors for the new born rate, EuroEconomica, Issue 1(24)/2010, p. 71-77. [CNCSIS B+]

 • Tarcea Monica, Szavuj J., Toma F., Rada C., Zugravu C., Sexual maturation amongst adolescents from Mures County, Acta Endocrinologica, The International Journal of the Romanian Society of Endocrinology, Vol. VI, No.1, January-March, 2010, p.57-72. [ISI, Factor Impact 0.011]

 • Valentina Gatta , Florina Raicu , Alberto Ferlin , Ivana Antonucci , Anna Paola Scioletti , Andrea Garolla , Giandomenico Palka , Carlo Foresta and Liborio Stuppia, "Testis transcriptome analysis in male infertility: new insight on the pathogenesis of oligo-azoospermia in cases with and without AZFc microdeletion", in BMC Genomics 2010. [ISI, Factor Impact 3.7]


Lucrări apărute în reviste romanesti

 • Marin Constantin, "Artizanatul minoritatilor etnice in Banat, Dobrogea si Transilvania", Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei - X, 2010, pp. 281-316.

 • Rada Cornelia, Asertivitatea este curajul de a spune nu fără să te simţi vinovat, Psychologies Magazine, Nr, 26, martie 2010, p.72-75

 • Stîrcea-Crăciun, Matei, O primă antologie a sculpturii moderne, Observator cultural, nr 262,(520) 15-21 aprilie 2010, pp. 22-23.

 • Valentin-Veron Toma, Contributiile semnificative ale lui Alexandru Sutzu la psihiatria modernă în România, Academica, Nr. 1-2, Anul XX, 231-232, 2010, pp. 59-61.

 • Valentin-Veron Toma, Medalion Alexandru Sutzu (1837-1919), în G. Cornutiu (ed). 2010, „Prima Consfătuire Natională de Istorie a Psihiatriei Românesti. Lucrările consfăturii, Oradea, 3-5 septembrie 2009”, Analele Universitătii din Oradea, Fascicula Medicală, 2010 – Nr. 4 si 5, Editura Universitătii din Oradea, pp. 45-57.


Capitole în cărţi din ţară:

 • Baciu, Adina, Guja, Cornelia, Ciuhuţa, M.,  Contribuţii la studiul relaţiilor de producţie a bunurilor materiale. Perspective  antropologice, vol. Antropologia şi orizonturile ei, Edit. Niculescu, Bucureşti, 2010, pag. 23-32

 • Nicolae Leasevici : Rolul Părintelui Dumitru Stăniloae în cultura românească; Modelul divino-uman al restaurării şi desăvârşirii creştine, volum Zilele „Francisc Rainer”, 2010, Ed. Niculescu, pp. 218-224

 • Nicoleta Milici, Prevalenta criteriilor de diagnostic ale sindromului metabolic in functie de statusul ponderal, Syllabus medicorum, Editura Curtea Veche 2010, pg.55-56.

 • Stîrcea-Crăciun, Matei, Elemente de exegeză endogenă ale Ansamblului de la Târgu-Jiu, Zilele „Francisc Rainer”, 2010, Ed. Niculescu, pp.321-329.

 • Valentin-Veron Toma, Contributii metodologice la o antropologie istorică a psihiatriei în Europa Centrală si de Est, în A. Kozma, C. Glavce, C. Bălăceanu-Stolnici (coord.). 2010. Antropologia si orizonturile ei, Colectia Zilele Rainer, Editura Niculescu, Bucuresti, pp. 370-380.


Capitole în cărţi din străinătate:   

 • Stîrcea-Crăciun, Matei, Brancusi e l’immaginazione materiale, in “Constantin Brancusi nel 21 secolo, Nuovi studi”, Autori vari, Roma, Ed. Verso l’arte, 2010, pp. 17-22.