Postdoctorate

  • Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" participa la Scoala Postdoctorala "Valorificarea identitatilor culturale in procesele globale", proiect cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758.
  • Durata proiectului: 2011-2013

Experti coordonatori afiliati Institutului de Antropologie "Francisc I. Rainer" si postdoctoranzi

Expert coordonator 
Dr. Constantin Balaceanu Stolnici
Membru de Onoare al Academiei Romane
Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"
Director Onorific

Postdoctoranzi
Conf. Univ. Dr. Octavian Buda, Md.,
Univ. Medicina si Farmacie "Carol Davila"


Dr. Consuel Ionica
Cercetator stiintific
Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"

Dr. Cornelia Rada
Cercetator stiintific Gr. III
Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"
 
Expert coordonator 
Dr. Cristiana Glavce
Membru al Academiei Medicale
Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"
Director

Postdoctoranzi
Dr. Marin Constantin
Cercetator stiintific Gr. III
Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"
 
 

Dr. Adrian Majuru
Cercetator stiintific
 

Dr. Adrian Papari
Prof. Univ.
Universitatea Andrei Saguna

Prorector