Director:
            Prof. Dr. Alexandru Ispas
            
                Director onorific:
   Prof. Dr. Constantin Balaceanu-Stolnici
   Membru de onoare al Academiei Romane

                                                  
 Institutul de Antropologie a fost initiat prin eforturile Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), titular al catedrei de Anatomie (1919-1941) la Facultatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" a Universitatii din Bucuresti. Initial un Muzeu si Laborator de Antropologie (decembrie 1939) in cadrul Facultatii de Medicina, Institutul dobandeste autonomie si titulatura actuala in cadrul Universitatii din Bucuresti (legea 822, 13 Noiembrie 1942). Trecand ulterior la Ministerul Educatiei, al Sanatatii, iar acum sub patronajul Academiei Romane, Institutul desfasoara o activitate de cercetare fundamentala si aplicativa cu specific bio-medical, socio-cultural si paleo-antropologic. Institutul adaposteste una din cele mai largi colectii osteologice din Europa. 
 
The Institute of Anthropology has been initiated through the efforts of Prof. Dr. Francisc I. Rainer (1874-1944), head of the Anatomy department (1919-1941) at the “Carol Davila” University of Medicine and Farmacy from Bucharest. Initially a Museum and Laboratory of Anthropology (since December 1939) at the University of Medicine, the Institute becomes autonomous within the University of Bucharest, under the current title (law 822, November 13 1942). With subsequent subordiantion to the Ministry of Education, then the Ministry of Health, and currently under the patronage of the Romanian Academy, the Institute has been coordinating a wide spectrum of fundamental and applicative bio-medical, socio-cultural and paleoanthropological research. The Institute hosts one of the largest osteological collections in Europe.

 Regulament de Organizare si Functionare

 Regulament de Ordine Interioara

Codul Etic al Institutului de Antropologie "Fr. Rainer"

Lista functiilor din institut 30 septembrie 2018


ANUNȚURI
 IMPORTANTE

Institutul de Antropologie
"Francisc I. Rainer"
anunță schimbarea temporara a sediului pe perioada lucrărilor de renovare a imobilului istoric. 
Începând cu data de 1 noiembrie 2016, noua adresa a Institutului este:
 Casa Academiei,
Calea13 septembrie nr 13,
etaj 3, sector 5, București
==============================

Institutul de Antropologie "Fr. Rainer"  organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent cercetător științific cu norma întreagă pe perioada nedeterminata

Institutul de Antropologie "Fr. Rainer"  organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific cu norma întreagă pe perioada nedeterminata

Institutul de Antropologie "Fr. Rainer"  organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de cercetător științific gr. III cu norma întreagă pe perioada nedeterminata

Institutul de Antropologie "Fr. Rainer"  organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gr II cu norma întreagă pe perioada nedeterminata


=========================


  

==============================


==========================