Declaratii de avere si de interese

In conformitate cu:

<<Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative>>

publicata in Monitorul Oficial Nr. 621 din 2 septembrie 2010, persoanele mai jos mentionate fac publice urmatoarele declaratii (link) :
  • Glavce C. Cristiana Susana
  • Ispas Alexandru
  • Mihaila Luminita N.
  • Iordan Liliana
  • Dorondel Stefan
  • Soficaru Andrei
  • Constantinescu Mihai
  • Culea (Pavel) Mihaela