Doctorate‎ > ‎

Doctoranzi Cornelia Guja


CONDUCATOR DE DOCTORAT:                      Dr. Cornelia Guja, c.p.I.
DOMENIUL FUNDAMENTAL DE DOCTORAT:   Ştiinţe medicale
DOMENIU:                                                       Medicină
SPECIALIZAREA:                                            Antropologie medicală

Doctoranzi înscrişi la IOD:       Academia Română
ICA:                                         Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"
Stagiu:                                    Pregatire sau elaborare teză

Nr. crt

Numele şi prenumele

Tema tezei de doctorat

Data înmatriculării

Stadiul pregatirii

1.

Popescu S.I. Lăcrămioara Simona

Antropologia durerii la pacientul oncologic

1 nov. 2005

stagiu de pregătire

2.

Enyedi M. A. Mihaly

Studiu anatomo-imagistic şi antropologic asupra variabilităţii arhitecturale a stâncii temporalului

1 nov. 2006

elaborare teza

3.

Terteliu V. Florin George

Corelaţii antropologice şi anatomo-clinice asupra variabilităţii structurale a fosei hipofizare şi a elementelor anatomice învecinate 

1 nov. 2006

stagiu de pregătire

4.

Balmeş Gh. Ioan-Bogdan

Studiu antropologic al pacienţilor cu afecţiuni endocrine ale glandelor retro şi pelvisubperitoneale

1 nov. 2007

stagiu de pregătire

5.

Ciuhuţa M.S. Mircea Ştefan

Antropologia reactivităţii individuale. Comportamentul în bolile alergice

1 nov. 2008

stagiu de pregătireDoctoranzi înscrişi la IOD:       Academia Română,
ICA:                                         Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"
Stagiu:                                    Teza de doctorat sustinuta si atestata

Nr. crt

Numele şi prenumele

Tema tezei de doctorat

Data începerii stagiului

Data susţinerii şi confirmării tezei de doctorat

1.

Baciu D. Adina Brânduşa

Studiu antropologic comparativ al deficienţilor auditivi. Aspecte de individualizare

1 nov. 2003

Teza susţinută public în 05.12.2007 şi confirmată 12.03.2008

2.

Vasile B. Cristian

Abordarea antropologică a sinelui la vârsta a treia

1 nov. 2004

Teza susţinută public în 16.04.2008 şi confirmată in

3.

Brazdău T. Ovidiu

Studii asupra stărilor de conştienţă din perspectiva antropologiei individului

1 nov. 2003

Teza susţinută public în ……….si confirmată in

4.

Laslo Şt. Claudia Elena

Implicaţii ale antropologiei medicale asupra evoluţiei stării de sănătate a persoanelor infectate HIV/SIDA, în România

1 nov. 2004

Teza susţinută public în 26.05.2010, depusa pentru confrmare