Doctorate‎ > ‎

Doctoranzi Cristiana Glavce


CONDUCATOR DE DOCTORAT:                      Dr. Cristiana Suzana Glavce, c.p.I.
DOMENIUL FUNDAMENTAL DE DOCTORAT:   Ştiinţe medicale
DOMENIU:                                                       Medicină
SPECIALIZAREA:                                            Antropologie medicală

Doctoranzi înscrişi la IOD:       Academia Română
ICA:                                         Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"
Stagiu:                                    Pregatire sau elaborare teză

Nr. crt

Numele şi prenumele

Tema tezei de doctorat

Data înmatriculării

Stadiul pregatirii

1.

Sandu M. Dana-Maria

Modificări ale comportamentului alimentar şi consecinţele lor  la copiii din România, în contextul deschiderii socio-economice actuale

1 nov. 2003

elaborare teză

2.

Jijăescu D. Laura-Cristiana

Relaţia între calitatea vieţii şi condiţiile mezologice în cadrul unei populaţii cu risc crescut de morbiditate (Slatina)

1 nov. 2005

elaborare teză

3. 

Milici M. Nicoleta

Obezitatea – componentă a sindromului dismetabolic, aspecte antropologice în funcţie de vârstă şi sex, în populaţia românească 

Doctorat in co-tutela – conducator de doctorat 2 :Prof. univ. dr. Constantin Ionescu-Târgovişte, directorul Institutului de Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” Bucureşti, m.c. Academia Romana

1 nov. 2005

elaborare teză

4.

Şendroiu C.M. Mihaela Daniela Alina

Aspecte antropo-genetice ale unei populaţii cu frecvenţă ridicată a maladiei Wilson – Rucăr, Argeş

1 nov. 2006

stagiu de pregătire

5.

Bîgiu L. Nicuşor-Florin

Influenţa comportamentului matern asupra dezvoltării nou-născului şi sugarului – aspecte antropologice

1 nov. 2007

stagiu de pregătire

6.

Lungu V. Laura-Mihaela

Relaţia articulaţiei temporo-madibulare cu aparatul dentar – normalitate si patologie                        

1 nov. 2007

stagiu de pregătire

7.

Comes M. Cristian Andrei

Eficientizarea tratamentului dentar prin ergonomia relaţiei medic – pacient

Doctorat in co-tutela – conducator de doctorat 2 : Prof. dr. Dragoş Stanciu,  Decanul Facultăţii de Stomatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

1 nov. 2008

stagiu de pregătire

8.

Tiron I. Ştefan

Relaţii dintre practici socio-culturale actuale ce duc la modificări ale segmentelor corporale cu repercusiuni asupra stării de sănătate

Doctorat in co-tutela – conducator de doctorat 2 : Prof. dr. Alexandru Ispas, c.s.gr.I, şeful Catedrei de Anatomie a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti

1 nov. 2008

stagiu de pregătire

9.

Orös F. Alexandru

Aspecte antropologice în relaţia terapeut – pacient 

1 nov. 2009

stagiu de pregătire

10.

Petcu Ghe. Daniel

Aspecte antropologice ale fenotipurilor de diabet şi ale deformaţiilor piciorului cauzate de aceste afecţiuni. Soluţii ortetice

Doctorat in co-tutela – conducator de doctorat 2 : Prof. univ. dr. Constantin Ionescu-Târgovişte, Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” Bucureşti, m.c. Academia Romana

1 nov. 2009

stagiu de pregătireDoctoranzi înscrişi la IOD:       Academia Română,
ICA:                                         Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer"
Stagiu:                                    Teza de doctorat sustinuta si atestata

Nr. crt

Numele şi prenumele

Tema tezei de doctorat

Data începerii stagiului

Data susţinerii şi confirmării tezei de doctorat

1.

Ioan Oprescu

Expresia în antropologie de la naştere la moarte. Studiu clinic de antropologie.

16 oct. 1990

Teza susţinută public în 24.11.1995 şi in  25.06.1996          

2.

Luca Eleonora Ileana

Variabilitatea unor caractere polifactoriale în familii din populaţii româneşti

16 oct. 1990

Teza susţinută public în 15.12.1997 şi in 18.05.1998

3.

Morar Ecaterina

Fragilitatea umană în gândirea antropologică românească

16 oct. 1990

Teza susţinută public în 12.12.1997 şi confirmată in       

4.

Bălteanu Constantin

Influenţa efortului si oboselii musculare asupra activităţii umane.

1 sept. 1966 (1968) 2 mai 1997

Teza susţinută public în 27.04.1998 şi confirmată in 03.07.1998

5.

Enătescu Virgil

Criterii antropologice ale comunicării extraverbale

10 mart. 1995

Teza susţinută public în 03.06.1998 şi confirmată in 10.12.1998

6.

Kozma Andrei

Contribuţii  la studiul asupra dimorfismului sexual şi a normalităţii eruptive a dentiţiei permanente

1 apr. 1994

Teza susţinută public în 14.10.1998 şi confirmată in 10.12.1998

7.

Buşoi Grigore

Familia ca factor sanogenetic şi patogenic (aspecte medico-antropologice)

16 oct. 1990 

Teza susţinută public în 28.04.1999 şi confirmată in 22.07.1999

8.

Şandru Camelia

Aspecte bio-psiho-medicale ale adolescentului din România în perioada actuală

1 nov. 1997

Teza susţinută public în 23.05.2000 şi confirmată in 06.04.2001

9.

Cirică Dana Ioana

Evaluarea stării de sănătate a mamei  în timpul sarcinii şi a calităţii produsului de concepţie (făt/nou născut) – o abordare antropologică

1 aug. 1996

Teza susţinută public în 09.06.2000 şi confirmată in 02.11.2001

10.

Apostolescu Svetlana Valentina

Caria dentară şi periodontita în evoluţia umană în funcţie de condiţiile mezologice

1 apr. 1995

Teza susţinută public în 13.06.2000 şi confirmată in 16.03.2001

11.

Iancu Emilia Elena

Aspecte ale relaţiei dintre tipologia constituţională, tabloul biochimic şi nivelul hormonilor sexuali pe un lot de tinere femei (20-30 ani) din mediul urban – oraşul Ploiesti, judetul Prahova

1 apr. 1994

Teza susţinută public în 10.01.2001 şi confirmată in 19.04.2002

12.

Şurtea Adriana

Cercetări epidemiologice referitoare la variabilitatea unor afecţiuni reumatismale ale aparatului locomotor şi factorii de risc implicaţi din perspectivă antropologică

15 iunie 1993

Teza susţinută public în 24.04.2002 şi confirmată in 30.05.2005

13. 

Grasa Cătălin Nicolae

Studiu de genetică populaţională. Studiul markerilor genetici într-o populaţie din Dobrogea, cu grad înalt de endogamie

1 apr. 1995

Teza susţinută public în 12.05.2003 şi confirmată in 19.05.2004

14.

Ciovică Ileana Cristiana

Creşterea şi dezvoltarea fizică a copilului talasemic

1 aug. 1996

Teza susţinută public în 25.06.2003 şi confirmată in 19.05.2004

15.

Talaban Maria Denisa

Elemente de antropologia sportului – Contribuţii privind echilibrul acidobazic la sportivi de înaltă performanţă

1 nov. 1997

Teza susţinută public înşi confirmată in 07.02.2005 14.07.2004

16.

Iscru Tamara

Aspecte ale modificărilor proceselor creşterii şi dezvoltării adolescenţilor de 13-18 ani în funcţie de condiţiile mezologice diferenţiate

1 nov. 1998

Teza susţinută public în 31.01.2005 şi confirmată in 15.08.2005

17.

Chiricea Olguţa

Studiu monografic antropo-demografic al unui sat din Ardeal pe o perioadă de 150 de ani (Clopotiva-Haţeg)

15 febr. 2001

Teza susţinută public în15.08.2005 15.02.2006 şi confirmată in

18.

Miriţoiu Nicolae

Arhitectura craniană şi deformarea artificială intenţionată a craniului

1 nov. 1998

Teza susţinută public în 17.05.2006 şi confirmată in 07.08.2006

19.

Sârbu Doiniţa

Aspecte antropologice ale osteoporozei în grupa de vârstă 40-70 ani – modificări antropometrice şi modificări de masă osoasă comparativ cu un lot martor de 20-30 ani

1 nov. 2002

Teza susţinută public in 04.08.2006 si confirmată in 28.11.2006

20.

Simalcsik Angela

Variabilitatea creşterii şi dezvoltării fizice a adolescenţilor din Republica Moldova şi unii factori implicaţi

1 nov. 1998

Teza susţinută public în 17.10.2007 şi confirmată in 12.03.2008

21.

Raicu Florina

Studiu de asociere privind haplogrupurile cromozomului Y şi susceptibilitatea la infertilitate în populaţia României

15 febr. 2001

Teza susţinută public în 06.02.2008 si confirmată in 25.07.2008

22.

Nedelea C. Florina Mihaela

Prevenţia bolilor genetice - aspecte antropologice

1 nov. 2006

Teza susţinută public în 12.05.2010 depusa pentru confirmareDoctoranzi înscrişi la IOD:       UMF "Carol Davila"
Stagiu:                                    Teza de doctorat sustinuta si atestata

Nr. crt

Numele şi prenumele

Tema tezei de doctorat

Data începerii stagiului

Data susţinerii şi confirmării tezei de doctorat

1.

Bratu Magdalena Mihaela

Dinamica antropologică a creşterii şi dezvoltării copilului mic (0-3 ani) la diverse niveluri de organizare

1 dec. 1999

Teza sustinută public în data de 06.05.2004 şi confirmata in 05.11.2005

2.

Iordăchescu Traian Daniel

Aspecte antropo-stomatologice ale patologiei dento-maxilare într-o populaţie contemporană

1 dec. 1999

Teza sustinută public în data de 04.04.2006 şi confirmata in 07.08.2006

3.

Halici Florentina

Specificul patologiei cognitive din perspectivă antropologică a pacienţilor vîrstnici afectaţi de boli cardio-vasculare

1 dec. 2001

Teza sustinută public în data de 16.06.2008 şi confirmata in 04.11.2008