Doctorate


    Informatii generale
 • Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” (IAFR) al Academiei Române este principala institutie de cercetare în domeniul antropologiei din România, fiind re-acreditat, din anul 1994, de catre Academia Româna sa conduca doctorate, dar având o traditie în conducerea de doctorate, pe diferite teme, înca din 1960.
 • Din 2013 doctoratul se organizează în conformitate cu regulamentul de organizare a studiilor  universitare de doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române ( SCOSAAR ) iar durata ciclului de studii universitare de doctorat este de 4 ani pentru domeniul Medicină – Antropologie medicală.
 • Pentru familiarizare cu tematicile de doctorat, se recomanda aspirantilor si doctoranzilor sa participe la prezentarile de referate si la comunicarile sustinute în cadrul Institutului, de regula în fiecare miercuri, cu incepere de la ora 10.00.

     Conditiile si programul de înscriere la doctorat

 • Admiterea se realizeaza în urma unui colocviu ce are loc de regula in perioada septembrie-octombrie, la o data hotarâta de consiliul stiintific si anuntata în timp util.
 • Numarul de locuri precum si tematica de doctorat stabilita pentru fiecare an sunt de asemenea afisate la sediul Institutului în timp util.
 • Media minima de admitere este nota opt.
 • Au dreptul sa participe absolventi ai învatamântului universitar de lunga durata, în baza diplomei de licenta.
 • Taxele sunt aprobate de prezidiul Academiei Române, în conformitate cu legile în vigoare.
 • Pentru detalii, contactati secretariatul Institutului, la telefon 021 317 50 72 (persoana de contact: Iuliana Constantin).
 • Pentru înscriere, candidatii vor prezenta o cerere de înscriere, însotita de urmatoarele acte în copie autentificata:
- Certificat de nastere;
- Certificat de casatorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui;
- Diploma de bacalaureat;
- Diploma de licenta si foaia matricola aferenta;
- Atestat de sustinere a unui examen de competenta lingvistica sustinut la catedrele de limbi straine ale universitatilaor acreditate si avizat de conducatorul de doctorat;
- Memoriu de activitate stiintifica.
 • Tema tezei de doctorat se stabileste de catre conducatorul tezei de doctorat împreuna cu doctorandul si se coreleaza cu programul de pregatire. Vor fi admisi candidatii care obtin note între 8 si 10 la disciplinele ce fac parte din domeniul de doctorat.  

         =======================================================================================================================================


=======================================================================================================================================


====================================================================================================

Conducatori de doctorate in cadrul IAFR  
 • Prof. Dr. Constantin Balaceanu-Stolnici, membru de onoare al Academiei Române, Director onorific IAFR.
Domeniu fundamental de doctorat: Stiinte Medicale.
Domeniu: Medicina.
Specialitate: Antropologie medicala (atestare MEC, 1998).
 • Dr. Cristiana Glavce, c.p.I, IAFR, membru titular al Academiei de Stiinte Medicale,
Domeniu fundamental de doctorat: Stiinte Medicale.
Domeniu: Medicina.
Specialitate: Antropologie medicala (atestare MEC,1994; re-atestare MEC, 1998)
REZUMATE ALE TEZELOR DE DOCTORAT SUSTINUTE INCPAND CU NOIEMBRIE 2015 (link-uri)